Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Keskkonnakomisjoni 22.04.13 istungi päevakorras oli Euroopa Meteoroloogiasatelliitide Kasutamise Organisatsiooni (edaspidi EUMETSAT) asutamise konventsiooni ja selle muutmise protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (411 SE).

EUMETSATi peamine eesmärk on arendada, hooldada ja kasutada Euroopa meteoroloogiasatelliitide süsteemi, mis saadab jooksvalt andmeid maailma ilmastikus toimuvate protsesside kohta. Laiemas plaanis jälgib EUMETSAT kliimat ja keskkonnaseisundit ning nendega toimuvaid muutusi kogu maailmas. Üldine keskkonnaseire puudutab paljusid ettevõtteid ning teadusasutusi. Näiteks võib tuua võimaluse kasutada EUMETSATi polaarsatelliite suuremate metsatulekahjude seiramisel või mere saastatuse jälgimisel.

Eesti täisliikmeks astumisega tekib ettevõtetel võimalus osaleda EUMETSATi väljakuulutatud hangetes ja Eesti kodanikel on võimalik kandideerida EUMETSATi ametikohtadele, mis soodustab kõrg- ja kosmosetehnoloogia oskusteabe liikumist ja arengut Eestis.

Konventsiooniga ühinemisel kaasneb kohustus ühineda samal ajal ka EUMETSATi eesõiguste ja puutumatuse protokolliga. Keskkonnakomisjon on juhtivkomisjoniks ka Euroopa meteoroloogiasatelliitide kasutamise organisatsiooni eesõiguste ja puutumatuse protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõule (412 SE). Eesõiguste ja puutumatuse sätestamine on vajalik, et tagada EUMETSATi ametliku tegevuse tõhusus ja organisatsiooni sõltumatus tööülesannete täitmisel.

Riigikogu keskkonnakomisjon otsustas saata Euroopa Meteoroloogiasatelliitide Kasutamise Organisatsiooni asutamise konventsiooni ja selle muutmise protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (411 SE) ja Euroopa meteoroloogiasatelliitide kasutamise organisatsiooni eesõiguste ja puutumatuse protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (412 SE) esimesele lugemisele 8. mail, teha ettepaneku esimene lugemine lõpetada ning määrata eelnõudele muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 10 tööpäeva (22.05.2013).
 

Tagasiside