Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Keskkonnakomisjoni 15.10.2012 istungil otsustati saata esimesele lugemisele looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (287 SE) ja teisele lugemisele välisõhu kaitse seaduse ja vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (267 SE).

Looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu on keskkonnakomisjonis arutatud kahel korral. Keskkonnakomisjoni 08.10.12 istungil tutvustasid Keskkonnaministeeriumi ametnikud planeeritavaid seadusemuudatusi, millest osa tulenevad 2011 aasta 31. mai Riigikohtu lahendist, kus oli kirjas, et kaitstavate loodusobjektide kaitseallavõtmine ei taga piisavalt isikute õigust menetlusele ja ei taga ka piisavalt kaebeõigust. Lähtudes peamiselt Riigikohtu lahendist, liigikaitsega seotud EL määruste rakendamisest ja kallasraja tõkestamisega seotud küsimustest, on looduskaitseseadust täiendatud ja keskkonnakomisjoni 15.10.12 istungil esitasid oma seisukohad eelnõule ka Eesti Erametsaliidu, Eesti Linnade Liidu, Eesti Maaomavalitsuste Liidu, Eestimaa Looduse Fondi ning MTÜ Balti Keskkonnafoorumi esindajad.
Eestimaa Looduse Fond (ELF) tänas Keskkonnaministeeriumi, et kaitstavate väärtuste säilimine tagatakse läbi muu haldusakti menetluse peatamise, ajaks, millega on võimalik teostada ekspertiis, korraldada avalik väljapanek ja arutelu ning vormistada lõplik otsustus, kas loodusobjekt kaitse alla võtta või mitte. Eesti Erametsaliidu esindajatele tegi muret, et maaomanikel on täna väga palju looduskaitselisi piiranguid ja vaatamata sellele, et menetlus on väga pikk, ei saa metsaomanik ka peale menetluse lõppu kompensatsioone näiteks kotkaste, metsise jt kaitsel.

Lisaks looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu arutelule olid komisjoni päevakorras keskkonnatasude seaduse muutmise seadus (282 SE), välisõhu kaitse seaduse ja vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (267 SE) ning 2013.aasta riigieelarve seaduse eelnõu (278 SE) Keskkonnaministeeriumi valitsusala tutvustamine.

Riigikogu keskkonnakomisjon otsustas saata looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (287 SE) 24.10.12 esimesele lugemisele, teha ettepanek esimene lugemine lõpetada ning määrata eelnõule muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 07.11.12 kell 16.00.

Välisõhu kaitse seaduse ja vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (267 SE) otsustati saata 24.10.12 teisele lugemisele, teha ettepanek teine lugemine lõpetada ja juhul kui teine lugemine lõpetatakse, panna eelnõu kolmandal lugemisel lõpphääletusele ja seadusena vastu võtta.

Tagasiside