Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu oli tutvustama kutsutud Keskkonnaministeeriumi jäätmeosakonna peaspetsialist Malle Piirsoo. Vajadus eelnõus kavandatud muudatuste järele tuleneb Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2011. a direktiivist 2011/65/EL teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes. Lisaks uue direktiivi ülevõtmisele tehakse muudatus kehtiva jäätmeseaduse § 268 täpsustamiseks, et korrastada õigusruumi ja teha ettevalmistusi direktiivide 2006/66/EÜ (patareide ja akude kohta), 2002/96/EÜ (elektroonikaromude kohta) ja 2000/53/EÜ (romusõidukite kohta) lõplikuks ülevõtmiseks Eesti õigusesse osas, mis puudutab kasutajate teavitamist jäätmete üleandmise võimalustest.

Samuti tehakse jäätmeseaduses muudatused direktiivi 2006/21/EÜ (kaevandustööstuse jäätmete käitlemise kohta) lõplikuks ülevõtmiseks Eesti õigusesse. Muudatused on eelkõige täpsustavat või regulatsiooni korrastavat laadi ning ei muuda oma olemuselt kaevandustööstusjäätmetete käitlemisega seotud põhimõtteid.

Keskkonnakomisjon otsustas konsensusega saata eelnõu 293 SE esimesele lugemisele k.a 7.novembril ning teha ettepaneku lõpetada eelnõu esimene lugemine. Komisjon tegi ettepaneku määrata muudatusettepanekute tähtajaks  21.11.2012 kell 16.00.
 

Tagasiside