Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Keskkonnakomisjoni 12.11.2012 istungil otsustati saata Riigikogu täiskogusse mitmeid eelnõusid.

Keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõuga (310 SE) muudetakse eelkõige üleriigilise tähtsusega maardlatest laekuva kaevandamisõiguse tasu ja sellega seotud vee-erikasutuse tasu jaotust. Valitsus leidis, et kohalikele omavalitsustele (edaspidi KOV) laekuv tasu peab olema vastav kaevandamise negatiivsest mõjust tingitud täiendava ressursivajadusega, mitte olema sõltuvuses määrade kasvust. Kuna tasu osa vähendamisest vabanev raha suunatakse riigieelarvega tagasi KOVidele, siis muudatuse tulemusena KOVide tulubaas tervikuna ei vähene.

Keskkonnakomisjonis arutlusel olnud veeseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (319 SE) peamiseks eesmärgiks on vajalike normide kehtestamine, et vältida merel kaadamisest pärinevat reostust. Samuti vajasid ühtlustamist terminid ja vastutuse aluseid kehtestavad normid. Lisaks reguleeritakse eelnõuga sissemaksete tegemist naftareostuskahju hüvitamise rahvusvahelistesse fondidesse.

Riigikogu keskkonnakomisjon otsustas saata keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (310 SE) ja veeseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (319 SE) 20.11.12 esimesele lugemisele, teha ettepaneku esimene lugemine lõpetada ning määrata eelnõudele muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 22.11.12 kell 12.00.

Keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (282 SE) otsustati saata 20.11.12 teisele lugemisele, teha ettepanek teine lugemine lõpetada ja juhul, kui teine lugemine lõpetatakse, panna eelnõu kolmandal lugemisel 5.12.12.

Tagasiside