Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Keskkonnakomisjoni 05.11.12 istungil arutati looduskaitseseaduse ja riigivara seaduse muutmise seaduse eelnõu (289 SE).
Keskkonnaministeeriumi kantsler Rita Annus selgitas eelnõu põhieesmärke ja sellega seoses erinevaid muudatusi, millest üks on seadusest tasaarveldamise välja võtmine. Samuti andis kantsler teada, et eelnõu algversioon oli palju radikaalsem, kuid muutus seoses Keskkonnaministeeriumile ja Eesti Vabariigi õiguskantslerile saadetud pöördumistega, kus paluti analüüsida eelnõu põhiseaduspärasust. Keskkonnaminister lisas, et eelnõu muudab looduskaitsepiirangutega kinnisasja eest hüvitise saamise süsteemi läbipaistvamaks ja selgemaks ning aitab kiiremini alustada nende maaomanike maade menetlust, kelle õigusi on enim riivatud.
Keskkonnakomisjoni liikmed leidsid, et antud eelnõu kohta on vaja küsida õiguskantsleri seisukohta. Samuti huvitas komisjoniliikmeid, kas riigil on piisavalt vahendeid, et kaitsealuseid maid omandada.

Riigikogu keskkonnakomisjon otsustas saata looduskaitseseaduse ja riigivara seaduse muutmise seaduse eelnõu (289 SE) 21.11.12 esimesele lugemisele, teha ettepanek esimene lugemine lõpetada ning määrata eelnõule muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 05.12.12 kell 16.00.

 

Tagasiside