Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Keskkonnakomisjoni 09.10.12 istungil tutvuti Riigikontrolli ülevaatega, kus olid ära toodud soovitused, millega peab riik elektrimajanduse arendamisel arvestama pärast elektrituru avanemist.

Riigikontrolli aruanne valmis 18. september 2012 ning käsitleb senist olukorda elektritootmises, muudatusi alates aastast 2013, taastuvenergia tootmise potentsiaali, CO2 kvoodikaubandust ja toetusi. Riigikontroll juhtis muuhulgas tähelepanu, et lähiajal tuleb vastu võtta otsuseid, kust ja kuidas saab Eesti elektrit 15 või ka 30 aasta pärast. Kas riik soosib elektri tootmist taastuvatest või taastumatutest energiaallikatest, kas eelistatakse toota paaris suures elektrijaamas või hajali paiknevates elektrijaamades ja kui palju elektrit Eesti riigi või tarbija toel edaspidi üldse toota.

Sellest, mida Eestist tehtud on 2020 aastaks seatud elektritootmisega seotud eesmärkide saavutamiseks, olid rääkima kutsutud Keskkonnaministeeriumi kliima- ja kiirgusosakonna peaspetsialist Jörgen Talkop ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi energeetikaosakonna juhataja asetäitja Timo Tatar.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi arvates tõstatab Riigikontrolli ülevaade tänuväärselt mitmed teemad, mida hakatakse lähemalt analüüsima juba käivitunud energiamajanduse arengukava uuendamise protsessis. Samas tõdeti, et mitmed ülevaates tõstatatud küsimused ei ole olulised mitte ainult Eesti energiapoliitika seisukohast, vaid neile puudub vastus üle-euroopalises kontekstis.

Riigikontrolli aruannet tutvustasid ja komisjoniliikmete küsimustele vastasid Riigikontrolli peakontrolör Tarmo Olgo ning auditijuht Airi Andresson.

 

Kristin Tamm, 631 6511
[email protected]

 

Tagasiside