Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Keskkonnakomisjoni 08.09.2014. a istungil kuulati keskkonnaministri Keit Pentus-Rosimannuse ülevaadet Keskkonnaministeeriumis ettevalmistavatest seaduseelnõudest, mis on kavandatud esitada Riigikogu menetlusse 2014. aasta sügis- ja 2015. aasta kevadistungjärgul.

Põhiliste seaduseelnõudena toodi välja põlevkivi kasutamise riiklik arengukava 2016-2030 ja keskkonnatasude seaduse muutmise seadus. Komisjoni liikmed said ülevaate menetlusse jõudvate eelnõude taustast ja muudatuste vajadusest.

Lisaks tutvustas keskkonnaminister Euroopa Liidu finantsvahendite 2014-2020 meetmete planeerimist keskkonna valdkonnas. Keskkonna valdkonda puudutavad prioriteetsed suunad on kasvuvõimeline ettevõtlus ja seda toetav teadus- ja arendustegevus, veekaitse ning roheline infrastruktuur ja hädaolukordadeks valmisoleku suurendamine. Komisjoni liikmete täpsustavatele küsimustele vastasid keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus ja kantsler Andres Talijärv.

 

Tagasiside