Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Keskkonnakomisjon kiitis 31.01.13 istungil heaks Tõnis Kõivu koostatud „Reoveepuhastis käsitletavast reoveesettest tekkiva keskkonnahäiringu vähendamise võimalused“ nimelise raporti. Raport kirjeldab reoveesette käitlemist Eestis ja teistes Euroopa riikides, seadusandlust ja Euroopa Liidu nõudeid. Raporti eesmärgiks oli koostöös vastava ala spetsialistidega välja pakkuda erinevaid lahendusi, mis hoiaks reoveesette käitlemisel ära keskkonnahäiringu sh. ebameeldiva lõhna tekke. Raporti avalik esitlus toimub 12. veebruaril 2013.a kell 13.00 Riigikogu hoone ruumis P-262.

Keskkonnakomisjon jätkas jahiseaduse eelnõu (351 SE) aruteluga. Arutati Riigikogu liikme Rait Maruste ning Riigikogu õigus- ja analüüsiosakonna arvamust, samuti Eest Põllumeeste Keskliidu, Eesti Erametsaliidu, Eesti Talupidajate Keskliidu ja Eesti Omanike Keskliidu ühiselt esitatud ettepanekuid.

Tagasiside