Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu keskkonnakomisjoni 17.03.2014. a istungil tutvustati veeseaduse muutmise seaduse eelnõud (611 SE). Eelnõu kohaselt muudetakse paindlikumaks supelranda teenindavate spordi- või puhkerajatiste vette ehitamine. Muudatused omavad positiivset mõju rannaalade arendamisele ja kasutamisele puhkuse ja turismi eesmärgil, sest võimaldavad supelrandadesse kaldaga ühendamata spordi- ja puhkuserajatiste ehitamist ka siis, kui sama ala suhtes on algatatud maakonnaplaneering.

Eelnõu tutvustamisel osalesid Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi õigusosakonna peaspetsialist Hindrek Allvee ja Keskkonnaministeeriumi merekeskkonna osakonna spetsialist Kaspar Anderson.

Riigikogu keskkonnakomisjon määras veeseaduse muutmise seaduse eelnõu menetlemisel juhtivkomisjonipoolseks ettekandjaks keskkonnakomisjoni liikme Annely Akkermanni.

Keskkonnakomisjon otsustas teha Riigikogu juhatusele ettepanek saata veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (611 SE) esimesele lugemisele 26.03.2014. a, teha ettepanek esimene lugemine lõpetada ning määrata eelnõule 611 SE muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 09.04.2014. a kell 17.15.

Tagasiside