Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Keskkonnakomisjon arutas koos asjaomaste asutuste ja ühendustega vabatahtliku omanikupoolse looduskaitsega seotud võimalusi.

Keskkonnakomisjoni esimehe Igor Taro sõnul on võtmemoment, et looduskaitsealade valitseja võiks riigi kõrval olla ka eraisik.

Kliimaministeeriumi andmete kohaselt moodustab eramaadel kaitstav territoorium Eesti maismaast 20,6 %, vastavalt ELi loodusdirektiivi aruandele (2019) on Eesti ELis elupaikade seisundilt teisel ja liikide seisundilt kolmandal positsioonil. Kaitstavast territooriumist 24% on eraomand, 74% riigi omand ning 2% muu omand, kaitstavatest aladest 85% kuulub Natura 2000 võrgustikku, ainult siseriikliku kaitse all on 15% aladest, Natura aladel on kaitse all ca 177 000 ha ja siseriikliku kaitse all ca 35 000 ha eramaad.

Taro sõnul toodi arutelu käigus esile lahendamist vajavad küsimused ja vajalikud seadusandlikud sammud, et looduskaitse puhul oleks tagatud inimese tegevuses tasakaal.

Kohtumisel märgiti, et olemasolev looduskaitsesüsteem ja vabatahtlik looduskaitse täiendavad  teineteist, samas võib tõdeda, et mõlemal poolel on oma probleemid.

Taro toetas arutelu käigus avaldatud soovi töörühma kokkukutsumiseks, millesse kuuluksid nii ametiasutuste kui ka vabatahtliku looduskaitsega seotud huvirühmade esindajad.

Keskkonnakomisjoni esimees toonitas, et komisjon kavatseb igati kaasa aidata töörühma tegevusele, et viia seadusandlusesse vajalikud muudatused.

Komisjoni istungil osalesid Loodushoiu Fondi juhatuse liige ja RMK nõukogu liige Pille Ligi, Eesti Erametsaliidu esindaja, Eestimaa Looduse Fondi juhatuse esimees Tarmo Tüür, RMK juhatuse liige Kristjan Tõnisson, Euroopa eramaa kaitse võrgustiku (ENPL) esindaja, Käsmu külavanem Eduard Vain, Rõuge valla esindaja, Eesti Loodusturismi Ühenduse juhatuse liige Mart Reimann, Tartu Ülikooli loodus- ja täppisteaduste valdkonna ökoloogia ja maateaduste instituudi looduskaitsebioloogia kaasprofessor (Haanja piirkonna loodusväärtuste ekspert) Piret Lõhmus, Eesti Looduseuurijate Seltsi VEP inventuuri projektijuht (Käsmu piirkonna ekspert) Renno Nellis, Keskkonnaameti esindajad ja Kliimaministeeriumi esindajad.

 

Tagasiside