Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu keskkonnakomisjoni 17.02.2014. a istungil oli tähelepanu keskmes ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni seaduse muutmise seaduse eelnõu (569 SE).

Keskkonnakomisjon otsustas jätkata arutelu ja saata riigikogu liikmete Tõnis Kõivu ja Rein Randveri muudatusettepanek ning Keskkonnaministeeriumi asjakohane seisukoht arvamuse avaldamiseks Eesti Linnade Liidule ja Eesti Maaomavalitsuste Liidule ning Eesti Vee-ettevõtete Liidule. Istungil arutati ka AS-i Tallinna Vesi ettepanekut ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni seaduse muutmise seaduse eelnõu (569 SE) täiendamiseks.

Arutelul osalesid Keskkonnaministeeriumi asekantsler Harry Liiv, veeosakonna peaspetsialist Galina Danilišina ja õigusosakonna juhataja Eda Pärtel ning Keskkonnainvesteeringute Keskuse juhatuse esimees Veiko Kaufmann.

Tagasiside