Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu


Riigikogu keskkonnakomisjoni 22.09.2014. a istungil oli tähelepanu keskmes seaduste täitmine looduskaitseliste piirangute kehtestamisel.

Eesti Erametsaliidu esindajad selgitasid, et Looduskaitse Arengukava aastani 2020 alusel on erametsaomanikel õigustatud ootus väljaspool Natura 2000 alasid metsapiirangute kompensatsiooni meetmetele, kuid need meetmed ei ole rakendunud ning metsaomanikud ei ole saanud selgeid vastuseid oma küsimustele. Nad leidsid, et loobuda tuleks suuremahuliste põhjendamatute sihtkaitsevööndite tekitamisest ning tuleks korraldada kohene piirangute hüvitamine kaitsealade maaomanikele.

Keskkonnaministeeriumi asekantsler Marku Lamp selgitas, et õiguskantsler hindab hetkel olukorda, kus Natura 2000 võrgustikku kuuluvate alade maaomanikel on kompensatsiooni mehhanism, kuid väljaspool Natura 2000 alasid jäävate looduskaitseliste piirangutega maaomanikele sellisel kujul hüvitamist ei toimu. Keskkonnaministeeriumil on käsil kaitsealade täpsustamine, mille raames vaadatakse üle, kas kaitse-eeskirjad on ebapiisavad või on olukord vastupidine.

Arutelul osalesid Keskkonnaministeeriumi asekantsler Marku Lamp, Eesti Erametsaliidu juhatuse esimees Aira Toss ja tegevdirektor Liina Laineveer, Kullamaa-Loodna Metsaühistu juhatuse liige Einar Pärnpuu ja Kohila Metsaseltsi juhatuse liige Heiki Hepner.
 

Tagasiside