Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu


Riigikogu keskkonnakomisjoni 06.05.2014. a istungil oli tähelepanu keskmes järelevalve pakendiseaduse ja pakendiaktsiisiseaduse täitmise üle. Arutleti, milliseid tulemusi on andnud järelevalve seaduste täitmise üle ning mis on probleemsed kohad pakendiseaduses ja pakendiaktsiisiseaduses.

Maksu- ja Tolliameti esindajad andsid ülevaate pakendiaktsiisi laekumise üle teostatavast järelevalvest. Järelevalvest tulenevalt paneb Maksu- ja Tolliameti kontroll koostöös Keskkonnainspektsiooniga ettevõtteid senisest õiguskuulekamalt käituma. Kontrolli mõjust annab mõista ka tõsiasi, et peale kontakteerumist ettevõtetega on riigieelarvesse laekunud pakendiaktsiisi prognoositust rohkem. Samuti on ettevõtjad pakendiregistris varasemalt märgitud pakendi ja pakendijäätmete koguseid korrigeerinud.

Arutelul osalesid Maksu- ja Tolliameti peadirektor Marek Helm ja jurist Karolina Lorents ning Keskkonnainspektsiooni peadirektor Peeter Volkov ja peadirektori asetäitja Olav Avarsalu.

 

Tagasiside