Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

 

Riigikogu keskkonnakomisjoni 10.06.2014. a istungil oli tähelepanu keskmes olmejäätmete impordi võimalik keelustamine või maksustamine. Arutleti, mis oleks lahendus olmeprügi impordile, et kaitstud oleks Eesti looduskeskkond.

Jõuti arusaamani, et prügi saab antud kontekstis käsitleda kaubana ning selle impordi piiramine on hõlmatud kaupade vaba liikumise põhimõttega, mis on sätestatud EL toimimise lepingus ning prügi impordi üldist keeldu ei saa kehtestada. Keskkonnaministeeriumi esindajad leidsid, et liikuda tuleb suunas, kus prügi liigiti kogumine on tunduvalt soodsam ja prügi põletamine vastupidiselt kulukam. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium selgitas, et taastuvenergia- ja koostootmistoetus, mida makstakse olmejäätmete põletamisel toodetud energia puhul on ellu kutsutud eelkõige seetõttu, et oleks kõrgema kasuteguriga koostootmisjaam, mida Iru elektrijaam ka on.

Arutelul osalesid Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi energeetika osakonna juhataja Timo Tatar, Keskkonnaministeeriumi asekantsler Harry Liiv ja jäätmeosakonna nõunik Kaili Kuusk ning Riigikogu õigus- ja analüüsiosakonna nõunik Kristjan Aruoja.

Tagasiside