Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu keskkonnakomisjoni 11.03.2014. a istungil olid tähelepanu keskmes looduskaitse teemad.

Istungil selgitati loodusobjektide kaitse alla võtmise protsessi ning tõdeti, et nimetatud protsess toimub sujuvalt pärast asjakohaste looduskaitseseaduse muudatuste jõustumist. Samuti arutati loodusobjektide kaitse alla võtmise põhjendatuse ja kavandatavate piirangute otstarbekuse üle Nabala looduskaitseala moodustamise näitel.

Nabala looduskaitseala moodustamise puhul on moodustatud suure avaliku huvi tõttu töörühm, milles osalevad nii metsaomanikud, põllumajandustootjad, geoloogid, MTÜ-d, vallad kui ka jahimehed. Töörühma liikmed osalevad aktiivselt kaitseala moodustamise protsessis.

Keskkonnaministeerium on seisukohal, kuivõrd on algatud loodusobjekti kaitse alla võtmise menetlus, siis ei saa ka läbi nende alade Rail Baltic raudteetrassi ehitada.

Keskkonnaameti esindajad andsid ülevaate hetkeseisust Sindi paisuga seonduvate probleemide lahendamisel ning Keskkonnaministeeriumi esindaja selgitas hetkeseisu fosforiidi kaevandamise planeerimisel. Keskkonnaministeerium on seisukohal, et ei saa lubada tänasel päeval fosforiidi uurimist ja kaevandamist, sest ei ole piisavat informatsiooni ütlemaks, et suudetaks kogu keskkonna kahju välistada.

Arutelul osalesid Keskkonnaameti peadirektor Andres Onemar, Keskkonnaameti peadirektori asetäitja keskkonnakasutuse alal Taimar Ala ja Keskkonnaameti peadirektori asetäitja eluslooduse alal Leelo Kukk ning Keskkonnaministeeriumi asekantsler Marku Lamp ja maapõueosakonna juhataja Maris Saarsalu.

Tagasiside