Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

 

Riigikogu keskkonnakomisjoni 15.05.2014. a istungil oli tähelepanu keskmes keskkonnaseadustiku üldosa seaduse rakendamise seaduse eelnõu (668 SE). Eelnõu eesmärgiks on jõustada 01.08.2011. a Riigikogus vastu võetud keskkonnaseadustiku üldosa seadus ning teha rakendamiseks vajalikud muudatused ka teistes seadustes, näiteks keskkonnavastutuse seaduses ja looduskaitseseaduses. Eelnõu jõustumisel muutub Eesti keskkonnaõigus selgemaks, ühtlasemaks ja täidetakse osaliselt ka kodifitseerimise eesmärk koondada olemasolevad keskkonnaalased õigusaktid ühte seadustikku, lahendades seejuures ka kehtivas õiguses esinevad vastuolud.

Eelnõud tutvustas ja komisjoni liikmete küsimustele vastas Keskkonnaministeeriumi õigusosakonna juhataja Eda Pärtel ja õigusosakonna jurist Elina Saunanen ning looduskaitse osakonna juhataja Taimo Aasma.

Riigikogu keskkonnakomisjon määras keskkonnaseadustiku üldosa seaduse rakendamise seaduse eelnõu (668 SE) menetlemisel juhtivkomisjonipoolseks ettekandjaks keskkonnakomisjoni liikme Tõnis Kõiv. Keskkonnakomisjon otsustas teha Riigikogu juhatusele ettepanek saata keskkonnaseadustiku üldosa seaduse rakendamise seaduse eelnõu (668 SE) esimesele lugemisele 21.05.2014. a, teha ettepanek esimene lugemine lõpetada ning määrata eelnõule 668 SE muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 30.05.2014. a kell 12.00.

 

Tagasiside