Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu


Riigikogu keskkonnakomisjoni 11.11.2014. a istungil oli tähelepanu keskmes keskkonnaseadustiku üldosa seaduse muutmise ja sellega seoses teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (771 SE). Eelnõud tutvustas ja komisjoni liikmete küsimustele vastas Keskkonnaministeeriumi õigusosakonna jurist Elina Saunanen.

Keskkonnaministeeriumi esindaja selgitas, et seaduse eesmärk on kõrvaldada kallasraja regulatsiooni täitmise tagamisega seotud lünk keskkonnaseadustiku üldosa seaduses ning lahendada sama seadustiku keskkonnaloa menetlust reguleeriva peatüki jõustumise küsimus. Eelnõu kohaselt lisatakse keskkonnaseadustiku üldosa seadusesse sätted kallasraja ja selle tõkestamise järelevalveks. Eelnõuga soovitakse lahendada ka järelevalve asutuse pädevuse küsimus metsaseaduse nõuete täitmise üle järelevalve teostamisel ja luua suurem õigusselgus hüdrogeoloogiliste tööde litsentside kehtivusaja määramisel.

Tagasiside