Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu keskkonnakomisjoni 17.11.2014. a istungil oli tähelepanu keskmes keskkonnaseadustiku üldosa seaduse muutmise ja sellega seoses teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (771 SE). Keskkonnaministeeriumi õigusosakonna juhataja Eda Pärtel ja jurist Elina Saunanen tutvustasid eelnõud. Seejärel toimus arutelu, mille käigus said oma ettepanekuid ja arvamusi tutvustada Eesti Erametsaliidu, Eesti Omanike Keskliidu ja Keskkonnainspektsiooni esindajad.

Keskkonnakomisjon otsustas teha Riigikogu juhatusele ettepaneku saata keskkonnaseadustiku üldosa seaduse muutmise ja sellega seoses teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (771 SE) esimesele lugemisele 03.12.2014. a, teha ettepanek esimene lugemine lõpetada ning määrata eelnõule (771 SE) muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 17.12.2014. a kell 17.15.

Lisaks otsustas keskkonnakomisjon algatada keskkonnaseadustiku üldosa seaduse rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu ja anda see üle Riigikogu istungi juhatajale 17.11.2014. a ning määrata eelnõu üleandjaks keskkonnakomisjoni esimees Rainer Vakra. Eelnõu eesmärgiks on muuta KeÜSi 5. peatüki ehk loamenetluse jõustumise regulatsiooni. Kehtiv jõustumise kuupäev ei ole tegelikkust arvestav, kuna selle peatükiga vahetult seotud eriseaduste eelnõud ei jõua selleks ajaks jõustuda.

Tagasiside