Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu keskkonnakomisjoni 24.03.2014. a istungil tutvustati keskkonnaseadustiku üldosa seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõud (612 SE). Eelnõu eesmärgiks on võtta üle keskkonnateabele avalikku juurdepääsu käsitleva Euroopa Liidu direktiivi säte. Hetkel kehtiva regulatsiooni kohaselt peab keskkonnaregistri pidaja piirama muuhulgas juurdepääsu andmetele, kui andmed käsitlevad asutusesisest suhtlemist. Muudatuste kohaselt tuleb edaspidi keskkonnateabe väljastamisest keeldumisel iga kord kaaluda, kas teabe väljastamisest keeldumise huvi kaalub üles võimaliku avaliku huvi teabe väljastamiseks.

Eelnõud tutvustas ja komisjoni liikmete küsimustele vastas Keskkonnaministeeriumi õigusosakonna jurist Triin Nymann.

Riigikogu keskkonnakomisjon määras keskkonnaseadustiku üldosa seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (612 SE) menetlemisel juhtivkomisjonipoolseks ettekandjaks keskkonnakomisjoni liikme Kalle Pallingu.

Keskkonnakomisjon otsustas teha Riigikogu juhatusele ettepanek saata keskkonnaseadustiku üldosa seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (612 SE) esimesele lugemisele 09.04.2014. a, teha ettepanek esimene lugemine lõpetada ning määrata eelnõule 612 SE muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 23.04.2014. a kell 17.15.

Keskkonnakomisjon otsustas istungil muuta komisjoni 2014. aasta 17. märtsi otsuseid. Muudatuste kohaselt komisjon tegi Riigikogu juhatusele ettepaneku saata veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (611 SE) esimene lugemine Riigikogu täiskogu päevakorda 09.04.2014. a ning määrata eelnõule 611 SE muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 11.04.2014. a kell 16.00.

Lisaks tutvuti istungil Eesti seisukohtadega Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni merekeskkonna kaitse komitee 66. istungjärgul merereostuse vältimise konventsiooni VI lisa kohta, mis käsitleb lämmastikuheite III taseme normide kohaldamist. Keskkonnakomisjon andis Euroopa Liidu asjade komisjonile toetava arvamuse Eesti seisukohtade kohta.

Tagasiside