Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu keskkonnakomisjoni 19.01.2015. a istungil arutleti kõigepealt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmise ning sellega seoses teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (800 SE) üle. Eelnõud tutvustasid ja küsimustele vastasid Keskkonnaministeeriumi asekantsler Ado Lõhmus ja keskkonnakorralduse osakonna juhataja Kaupo Heinma. Arutelul osalesid ka Tallinna Keskkonnaameti juhataja Relo Ligi ja keskkonnahoiu osakonna keskkonnakorralduse sektori juhtivspetsialist Ülle Luiks ning Eesti Maaomavalitsuste Liidu nõunik Tiina Üksvärav.

Lisaks oli komisjoni istungil arutelul keskkonnaseadustiku üldosa seaduse muutmise ja sellega seotud teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (771 SE). Arutelu tulemusena otsustas keskkonnakomisjon esitada eelnõule (771 SE) komisjonipoolsed muudatusettepanekud ning teha Riigikogu juhatusele ettepaneku saata eelnõu teisele lugemisele 28.01.2015. a ja juhul, kui teine lugemine lõpetatakse, saata eelnõu kolmandale lugemisele 11.02.2015. a koos ettepanekuga panna eelnõu lõpphääletusele.

Samuti oli komisjoni istungil arutelul kalapüügiseaduse eelnõu (801 SE). Istungil vaadati läbi komisjonile saabunud ettepanekuid eelnõu (801 SE) täiendamiseks. Keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna juhataja Kaire Märtin ja õigusosakonna jurist Helen Holtsman ning Põllumajandusministeeriumi kalamajandusosakonna juhataja Ain Soome selgitasid omapoolseid seisukohti ettepanekutele. Keskkonnakomisjon otsustas eelnõu arutelu jätkata järgmise nädala istungil 26.01.2015. a.

Tagasiside