Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Keskkonnakomisjoni tänasel istungil käsitleti jäätmehoolduse ja ringmajandusega seotud küsimusi.

Keskkonnakomisjoni esimees Erki Savisaar märkis, et probleemide ring on lai, mis on seotud jäätmehoolduse läbimõeldud planeerimise ja igapäevase korraldamisega. Koostöö on vaja korraldada kolme vastutava osapoole vahel. Need on Keskkonnaministeerium, kohalikud omavalitsused ja erinevad tootjavastutusorganisatsioonid ning taaskasutusorganisatsioonid. Olmejäätmete käitlemise kõrval on vaja leida optimaalne lahendus pakendile, probleemtoodetele ja elektroonikajäätmetele.

Jäätmekäitluse olukorra tõsidusele viitab asjaolu, et tänavuse alguse seisuga jäi Eestil saavutamata 50 protsenti olmejäätmete materjalina ringlusse suunamise eesmärk.

Komisjoni istungil tõdeti, et Eestil puudub realistlik tegevuskava jäätmehoolduse arendamiseks. Selles sektoris tegutsejad lähtuvad eelkõige odavaimast hinnast jäätmete käitlemise korraldamisel ning vaba turumajandus ei ole sektori investeeringuid toetanud. Jäätmete masspõletus ja jätkuv ladestamine ei ole viinud soovitud tulemustele lähemale.

Tänase arutelu tulemusi võtab keskkonnakomisjon arvesse jäätmeseaduse ja pakendiseaduse muutmise seaduse eelnõu (190 SE) edasisel menetlemisel.

Keskkonnakomisjoni istungil osalesid MTÜ Jäätmehalduskeskuse, Väätsa Prügila AS ja Keskkonnaministeeriumi esindajad.

Tagasiside