Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu


Riigikogu keskkonnakomisjoni 10.11.2014. a istungil tutvuti biotsiidiseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõuga (754 SE). Eelnõud tutvustasid ja komisjoni liikmete küsimustele vastasid Sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna peaspetsialist Leelo Männik ja Terviseameti kemikaaliohutuse osakonna peaspetsialist Riina Lahne.

Eelnõu eesmärk on tagada EL-i biotsiidimääruse rakendamine, millega saavutatakse inimeste ja loomade tervise ning keskkonnakaitse kõrge tase ja parandatakse EL siseturu toimimist. Eelnõuga muudetakse biotsiidiseaduse kohaldamisala, täpsustatakse kutsealaseks kasutamiseks ettenähtud biotsiidide kättesaadavaks tegemise ja kasutamise tingimusi ning sätestatakse järelevalve biotsiidiseaduse ja biotsiidimäärusega kehtestatud nõuete täitmise üle. Oluliseks muudatuseks võrreldes kehtiva seadusega on tasude kehtestamine toimeaine heakskiitmiseks ja biotsiidile loa taotlemiseks esitatud dokumentide menetlemise eest.

Riigikogu keskkonnakomisjon määras biotsiidiseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (754 SE) menetlemisel juhtivkomisjonipoolseks ettekandjaks keskkonnakomisjoni liikme Jaanus Tamkivi. Keskkonnakomisjon otsustas teha Riigikogu juhatusele ettepaneku saata eelnõu (754 SE) esimesele lugemisele 19.11.2014. a, teha ettepanek esimene lugemine lõpetada ning määrata eelnõule (754 SE) muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 03.12.2014. a kell 17.15.

Lisaks tutvustati istungil metsaseaduse muutmise seaduse eelnõuga (732 SE). Eelnõu algatas 25.09.2014. a Eesti Keskerakonna fraktsioon. Algataja nimel tutvustas eelnõud keskkonnakomisjoni liige Urbo Vaarmann. Eelnõu eesmärgiks on senisest laiapõhjalisemalt ja jätkusuutlikumalt arvestada tiheasutusalal kasvava metsa omaniku ja samas ka avalikkuse õigusi ning huve.

Riigikogu keskkonnakomisjon määras metsaseaduse muutmise seaduse eelnõu (732 SE) menetlemisel juhtivkomisjonipoolseks ettekandjaks keskkonnakomisjoni liikme Tõnis Kõivu. Keskkonnakomisjon otsustas teha Riigikogu juhatusele ettepaneku saata metsaseaduse muutmise seaduse eelnõu (732 SE) esimesele lugemisele 18.11.2014. a ning teha ettepanek eelnõu (732 SE) tagasi lükata.

Tagasiside