Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu


Riigikogu keskkonnakomisjoni 12.05.2014. a istungil oli tähelepanu keskmes arengukava „Riigi jäätmekava 2014-2020“ arutelu ja jäätmekava rakendusplaan aastateks 2014-2017 ning jäätmeseaduse muutmise seaduse eelnõu (661 SE).

Keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus selgitas jäätmekava eesmärke ning tõi välja jäätmehoolduse strateegilised eesmärgid aastateks 2014-2020. „Riigi jäätmekava 2014–2020“ peaeesmärk on vältida ja vähendada jäätmeteket, võimalikult suur osa jäätmeid ette valmistada korduskasutuseks, ringlusse võtta ja taaskasutada ning vähendada jäätmetest tulenevat keskkonnariski. Jäätmete taaskasutuse suurendamine peab toimuma korduskasutust ja ringlussevõttu eelistades. Selleks on oluline optimaalse jäätmete kogumis- ja käitlusvõrgustiku arendamine.

Riigikogu keskkonnakomisjon määras “Riigi jäätmekava 2014-2020” arutelul juhtivkomisjonipoolseks ettekandjaks keskkonnakomisjoni esimehe Rainer Vakra. Keskkonnakomisjon otsustas teha Riigikogu juhatusele ettepanek saata “Riigi jäätmekava 2014-2020” arutelu Riigikogu täiskogu päevakorda 20.05.2014. a.

Lisaks tutvustati istungil jäätmeseaduse muutmise seaduse eelnõud (661 SE). Eelnõu eesmärgiks on võtta Eesti õigusesse üle uus Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete kohta. Direktiivi ülevõtmiseks täpsustatakse seaduses valdavalt direktiivist tulenevaid mõisteid ning muudatused on peamiselt regulatsiooni korrastava iseloomuga. Olulisemad muudatused seaduses on seotud elektri- ja elektroonikaseadmete korduskasutusse suunamisega.

Eelnõud tutvustas ja komisjoni liikmete küsimustele vastas Keskkonnaministeeriumi asekantsler Harry Liiv.

Riigikogu keskkonnakomisjon määras jäätmeseaduse muutmise seaduse eelnõu (661) menetlemisel juhtivkomisjonipoolseks ettekandjaks keskkonnakomisjoni liikme Jaanus Tamkivi. Keskkonnakomisjon otsustas teha Riigikogu juhatusele ettepanek saata jäätmeseaduse muutmise seaduse eelnõu (661) esimesele lugemisele 21.05.2014. a, teha ettepanek esimene lugemine lõpetada ning määrata eelnõule 661 SE muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 29.05.2014. a kell 12.00.

Tagasiside