Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Keskkonnakomisjoni 14.01.13 istungil anti arvamus kahele Euroopa Parlamendi ja nõukogu dokumendi eelnõule ning kuulati õiguskantsleri arvamust looduskaitseseaduse ja riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu (289 SE) kohta.

Esimene Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu käsitles nõudeid fluoritud kasvuhoonegaaside kasutamiseks tulevikus. Suure kliimamõjuga F-gaase sisaldavate toodete ja seadmete kasutamist reguleerivat eelnõu tutvustas Keskkonnaministeeriumi kliima- ja kiirgusosakonna peaspetsialist Reeli Jakobi. Keskkonnakomisjoni liikmed otsustasid nõustuda Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõuga ja toetada Vabariigi Valitsuse seisukohti antud eelnõu kohta.

Samuti toetas keskkonnakomisjon Vabariigi Valitsuse seisukohti Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõule, millega muudetakse direktiivi 2011/92/EL teatavate riiklike ja eraprojektide keskkonnamõju hindamise kohta.

Lisaks kuulati õiguskantsleri arvamust looduskaitseseaduse ja riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu (289 SE) kohta, mida olid tutvustama tulnud õiguskantsleri nõunik Ave Henberg ja nõuniku kt Merike Saarmann. Keskkonnaministeeriumi seisukoha esitas kantsler Rita Annus.

Tagasiside