Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

 

Esimesel päeval toimus kohtumine Soome Maa- ja Metsamajandusministeeriumi metsaosakonna peadirektori Juha Ojalaga ja kuulati ülevaadet Soome metsapoliitikast, sealhulgas kavandatavatest metsaseaduse muudatustest. Muudatuste olulisemad teemad on seotud metsaomanikele suuremate õiguste andmisega: raiete planeerimisel puuduvad vanuselised ja pindalalised piirangud, metsade uuendamisel eelistatakse looduslikku uuenemist. 

Kohtuti Soome parlamendi Põllumajandus- ja Metsanduskomisjoniga, mille käigus komisjoni esimees Jari Leppä ja komisjoni liikmed tutvustasid seadusloome protsessi ja erinevate huvigruppide kaasamise tava. Kuna metsanduse osatähtsus on Soome riigi majanduses märkimisväärne, siis tuleb komisjonil tegelda metsandusega seotud küsimustega suhteliselt palju.

Soome Maa- ja Metsandusministeeriumi kalandus- ja jahindusosakonna asedirektor Christian Krogell rääkis jahindusest Soomes ja teistes põhjamaades. Soome seadusandluse kohaselt on jahipidamine maaomaniku õigus, mida lepingute alusel antakse edasi jahindusega tegelevatele organisatsioonidele. Jahipidamise käigus surmatud uluk kuulub maaomanikule. Ulukikahjustuste korvamine toimub mitmel tasandil – suurkiskjate kahjustusi korvab riik, põdrakahjustusi korvatakse riigi poolt lubade müügist saadud vahendite arvelt, ülejäänud juhtudel korvatakse ulukikahjustusi maaomanikega sõlmitud lepingute alusel.

Põllumajandustootjate ja metsaomanike keskühistu metsanduse direktor Juha Hakkarainen rääkis metsaomanike tugisüsteemide ning organisatsiooni ümberkorraldamisest. Nimelt on kavas lõpetada senine metsühistutesse sundkorras kuulumine ja maksude maksmine. Tulevikus peaksid metsaomanikud ise saama otsustada, kuidas oma metsas toimetada.

Teisel päeval kohtuti Soome Keskkonnaministeeriumi nõuniku Aulikki Aluneniga ning räägiti metsade kaitse korraldamisest Natura 2000 aladel. Soomes on riik reeglina omandanud kõrge loodusväärtusega maad. Range kaitsega metsade pindala moodustab seal 10 %.

Soome Metsatööstuse föderatsiooni energia ja infrastruktuuri direktor Jouni Punnoneni andis ülevaate puidu kasutamisest Soomes.

Külastati Euroopa suurimat puidust ehitatud kontorihoonet. Metsä Wood esindaja Jaakko Länsiluoto andis ülevaate puitehitistest Soomes. Soomes on juurdumas puidust korrusmajade ehitamine, laialdast kasutamist leiab moodulitest ja valmis konstruktsioonielementidest majade ehitamine.

Viimasena kuulati Soome Maa- ja Metsandusministeeriumi metsaosakonna kliimadirektori Heikki Granholmi ettekannet, kes rääkis metsa ja puidu rollist kliimamuutuste leevendamisel ning Soome tegevusest selles protsessis, LULUCF aruandlusest ning andmete kogumisest.

Lähetusest võtsid osa keskkonnakomisjoni esimees Tõnis Lukas, aseesimees Karel Rüütli, liikmed Tõnis Kõiv, Jaanus Tamkivi, Terje Trei, Rein Randver, Valeri Korb ja Rainer Vakra.

Komisjoni liikmed leidsid, et lähetus oli väga vajalik ja informatiivne, saadi palju teadmisi metsandusest, jahindusest ja puidutöötlemisest Soomes.
 

Tagasiside