Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu tänasel Euroopa Liidu arutelul keskendus EL asjade komisjoni esimees Taavi Rõivas Euroopa tulevikust kõneldes rahaliidu ja siseturu küsimustele ning puudutas põgusalt ka Riigikogu rolli EL tuleviku määratlemisel.

Rõivas kinnitas, et Eestil kui avatud majandusega eksportival väikeriigil on väga palju võita sellest, kui Eestil on kaubanduspartneritega sama rahaühik ning et ühise valuutaga on Eesti  jätkuvalt tugevam ja majanduslikult edukamad kui ilma selleta.

„Mitmete Euroopa riikide majanduslikud probleemid ei tekkinud mitte seetõttu, et Euroopa Liidus oleksid olnud halvad regulatsioonid, vaid seepärast, et neid regulatsioone ei järgitud. Praeguse akuutse kriisi lahendamise võti peitub selles, et asutaks juba varem sõlmitud kokkuleppeid täitma,“ ütles Rõivas.

Rõivas märkis, et ka järgmisel seitsmeaastasel eelarveperioodil on Eesti nende riikide hulgas, kes saab Euroopa Liidu kesksest eelarvest rohkem tuge kui ise panustab. „Julgen öelda, et Euroopa Liidu jaoks on Eesti toetamine ühtekuuluvuspoliitika vahendite kaudu käsitletav investeeringuna. Eesti eesmärk on kasutada neid vahendeid maksimaalselt efektiivselt majanduse arenguks ja see tähendab, et tulevikus saame hakkama ka välise toetuseta. Veelgi enam: Eesti ambitsioon on jõuda võimalikult kiiresti abisaajate seast panustajate hulka ehk teisisõnu soovime jõukamatele riikidele elatustasemelt järele jõuda,“ ütles Rõivas.

Kõneldes Euroopa Liidu eelarveraamistiku ettevalmistamisest, ütles Rõivas, et Eesti seisab jätkuvalt nii ühtekuuluvusvahendite piirmäära tõstmise kui ka ühise põllumajanduspoliitika eelarvejaotuse võrdsustamise eest. Rõivase sõnul on kaks aastat tagasi alanud Euroopa Liidu eelarveraamistiku läbirääkimised jõudnud esimesse otsustamise faasi ja kokkuleppeid  oodatakse veel sellel aastal.

EL siseturust kõneldes osutas Rõivas, et vaatamata avatuse põhimõttele esineb jätkuvalt bürokraatlikke piiranguid, mis takistavad kaupade ja eriti teenuste vaba liikumist. Turg peaks ta sõnul olema muuhulgas avatud ka patsientide vabale liikumisele. „Teame, et Eesti meditsiinisektor on konkurentsivõimeline nii hinna kui kvaliteedi osas ning patsientide Eestisse toomine on üheks oluliseks lisaraha allikaks kodumaise haigekassa kõrval,“ ütles Rõivas.

Oluline on Rõivase kinnitusel ka EL väliskaubandus. „Leian, et vabakaubanduslepped USA ja Aasiaga on see suund, kuhu Euroopa peab minema. Protektsionism on eilne päev ning Euroopa Liidu ambitsioon peaks olema märksa suurem oma siseturu kaitsmisest. Meie praegustest sammudest kaubavahetuse liberaliseerimisel sõltub, kas Euroopa Liit on globaalses kaubanduses võtmemängija ka 10, 20 ja 50 aasta pärast,“ ütles Rõivas.

Rõivas leidis samuti, et Riigikogu pädevusi tuleks Euroopa Liidu asjades nüüdisajastada ja osutas, et Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu on välja töötamisel ning seda ette valmistava töörühma tulemusi oodatakse juba selle kuu lõpuks. Rõivase sõnul ei tohiks jääda ootama, millal Brüsselist valmivad tulevikuplaanid, vaid tuleb ise Euroopa Liidu tulevikus aktiivselt kaasa rääkida.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside