Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjon otsustas oma tänasel istungil mitte toetada Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu ettepanekuid, millega kohustatakse äriühinguid lisaks finantsteabele esitama teavet ka keskkonna- ja sotsiaalküsimuste ning äriühingu töötajate vanuse, soo, hariduse ja geograafilise päritu kohta.

EL asjade komisjon otsustas seoses kõnealuse direktiiviga algatada ka Riigikogu otsuse eelnõu (445 OE) omapoolse põhjendatud arvamuse andmiseks. Eelnõu on Riigikogu täiskogus arutusel teisipäeval, 18. juunil.

„Me kõik soovime Euroopa ettevõtluskeskkonna konkurentsivõime paranemist, kuid leiame, et Euroopa Komisjoni pakutud meetmed ei ole kõige otstarbekamad. Meie hinnangul ei ole vaja kehtestada täiendavaid regulatsioone Euroopa Liidu tasandil, mis ei arvesta kohalike oludega ja tekitavad ebamajanduslikke kulutusi. Oleme seisukohal, et mitmekesisuspoliitika ja mittefinantsteabe avaldamine peab olema äriühingute jaoks vaba valiku küsimus ja mitte kohustus, millele hiljem võivad lisanduda ka sanktsioonid,“ ütles EL asjade komisjoni esimees Arto Aas.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu (COM(2013) 207) kohaselt, millega muudetakse nõukogu direktiive 78/660/EMÜ ja83/349/EMÜ, peavad börsil noteeritud suured äriühingud esitama teavet oma mitmekesisuspoliitika, sealhulgas vanuse, soo, geograafilise mitmekesisuse ning haridusliku ja kutsealase taustaga seotud aspektide kohta. Aruanne peab sisaldama vastava poliitika eesmärke, selle rakendamist ja saavutatud tulemusi. Direktiivi ettepanek tooks kaasa täiendava mittefinantsteabe avalikustamise kohustuse minimaalselt 30 ettevõttele Eestis ning mitmekesisuspoliitika esitamise kohustuse 16 ettevõttele.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside