Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Väliskomisjoni ja Euroopa Liidu asjade komisjoni tänasel avalikul ühisistungil oli kõne all Euroopa Liidu ühine välis- ja julgeolekupoliitika ning välisteenistuse hetkeseis ja arenguperspektiivid. Tegemist oli järjekorras viienda Euroopa Liidu tuleviku teemalise aruteluga.

Vaatluse all oli küsimus, kui suur on liikmesriikide huvi teostada sisuliselt EL ühist välis- ja julgeolekupoliitikat ja mil määral on liikmesriigid valmis oma suveräänsest otsustusõigusest ühiste eesmärkide nimel loovutama.

Väliskomisjoni esimehe Marko Mihkelsoni sõnul peaks Eesti olema senisest aktiivsem Euroopa Liidu julgeolekustrateegia uue versiooni väljatöötamisel. „Ühenduse senine julgeolekustrateegia pärineb 2003. aastast. Kuigi mitmeid seal sõnastatud eesmärke pole ellu rakendatud, on maailm viimase kümne aastaga tuntavalt muutunud ja lisandunud on täiesti uued väljakutsed,“  rõhutas Mihkelson.

EL asjade komisjoni aseesimees Marianne Mikko viitas Euroopa tuumikriikide huvidele, mille tõttu on raske leida ühisosa. „Ühtne välis- ja julgeolekupoliitika sünnib läbi raskuste, kuivõrd suurriikidel nagu Saksamaa, Prantsusmaa ja Ühendkuningriik on oma välispoliitilised huvid, mida nad pigemini soovivad ellu viia läbi kahepoolsete suhete,“  ütles Mikko.

Välisministeeriumi kantsler Alar Streimann tõdes, et Euroopa Liidu liikmesriikide huvi ja võimekus ühtselt tegutseda on piiratud ja et olemasoleva Euroopa Liidu julgeolekustrateegia eesmärke ei ole siiani piisavalt täidetud.

Streimanni sõnul on väikeriikide huvides, et Euroopa Liidu välispoliitika oleks ühtne, sest nii on ka väikeriikide huvid paremini kaitstud. Euroopa Liidu ühtse välispoliitika prioriteetideks peaksid ta sõnul olema suhted oma otseste naabrite, kuid ka oma strateegiliste partnerite USA, Venemaa, Hiina ja teistega, samuti kaubandussuhete arendamine, et oleks vähem takistusi kauplemisel kolmandate riikidega. Ka jääksid ühtse välispoliitika raamidesse Euroopa Liidu poolt korraldatavad sõjalised ja tsiviilmissioonid kolmandatesse riikidesse.

Tänasel istungil kõnelesid Euroopa Liidu välisteenituse ja EL julgeoleku teemal välisministeeriumi kantsler Alar Streimann ja Euroopa Komisjoni Eesti esinduse ametnik Erkki Bahovski.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside