Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Tänane Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni ja väliskomisjoni ühisistung Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika teemal kujunes põhjalikuks aruteluks, kus hinnati kriitiliselt, mida selles tuleks muuta ja missugune peaks olema Euroopa Liidu põllumajanduse tulevik.

EL asjade komisjoni esimehe Taavi Rõivase sõnul keskenduti tänasel arutelul mitte ainult vajadusele tagada erinevate riikide põllumeeste võrdne kohtlemine, kuivõrd see teema on Riigikogu laual juba väga pikalt ja selles osas on Eestil välja kujunenud väga selged ja jõulised seisukohad, vaid heideti pilk ka pisut kaugemale ja kaaluti, millised selles ühises põllumajanduspoliitikas on Eesti huvid.

„Tänane arutelu püüdis vastata ka küsimustele, milline põllumajanduspoliitika Euroopa Liidus oleks Eesti seisukohast kõige õigem ja õiglasem ja mõistlikum. Sisuliselt konsensuslikult leiti, et Euroopa Liidu põllumajanduspoliitika suund peab olema otsetoetustelt investeeringute toetamisele. Suund peab olema maaelu mitmekesistamisele, mis tähendab seda, et maal oleks lisaks põllumajandusele ka teisi ettevõtlusvorme; et seal oleks laiemalt võttes inimestele tegevust ja toimetulekuks sobiv elukeskkond,“ ütles Rõivas.

Rõivase sõnul rõhutati korduvalt vajadust vähendada protektsionismi, mida esineb põllumajandustoodete turul jätkuvalt väga palju ja korrati üle Eesti üks põhilisi seisukohti erinevate riikide põllumajandustoetuste ühtlustamiseks. „Väga selgelt jäi kõlama mõte, et toetused peaksid ühtlustuma pigem vähenemise suunas ehk siis otsetoetused nendes riikides, kus need on täna oluliselt suuremad kui meil, peaksid tulevikus olema oluliselt väiksemad, et kaotada turumoonutused ja ebavõrdsed konkurentsitingimused,“ ütles Rõivas

Tänasel arutelul pidasid ettekande põllumajandusministeeriumi põllumajandus- ja maaelupoliitika valdkonna asekantsler Illar Lemetti, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja nõukogu esimees Andres Oopkaup, Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituudi direktor Rando Värnik ja Eestimaa Looduse Fondi keskkonnasõbraliku põllumajanduse ekspert Aleksei Lotman. Omapoolse seisukoha esitas ka MTÜ Eesti Noortalunikud juhatuse liige Alar Oherd.

Tegemist oli EL asjade komisjoni ja väliskomisjoni neljanda ühisaruteluga Euroopa Liidu tuleviku teemal. Varem on vaatluse all olnud Euroopa Liidu rahanduspoliitika, võimalikud muudatused aluslepingutes ja Euroopa Liidu institutsionaalses korralduses. Arutelude salvestused on järelvaadatavad Riigikogu veebis, aadressil https://www.riigikogu.ee/index.php?id=174307 .

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside