Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Täna toimus Riias Eesti, Läti, Leedu ja Poola parlamentide Euroopa Liidu asjade komisjonide (ELAK) esimeeste traditsiooniline kohtumine. Arutati Euroopa Liidu (EL) tulevikku, eeskätt Lissaboni leppega seotud arenguid, Lääne-Balkani riikidega tehtavat koostööd, kommunismi kuritegude hukkamõistmist Euroopa tasandil. Olulist tähelepanu pälvis EL Naabruspoliitika ja Läänemere strateegia arendamine, aga ka olukord Georgias.

Riigikogu ELAKi esimehe Marko Mihkelsoni hinnangul on Euroopa Liidu üks tähtsamaid ülesandeid lähiaegadel Lissaboni leppe ratifitseerimine ning suurema sisemise ühtsuse ja efektiivsuse saavutamine. Mihkelson kinnitas: „Lähiajal jätkuvad Eestis olulised arutelud kliimapaketi ja energiajulgeoleku teemal. Eestile on mõlemad teemad olulised ja samas on tegemist problemaatikaga, mis vajaks veelgi paremat arusaamist teiste liikmesriikide poolt.“ Samuti tõstatas Mihkelson kohtumisel Läänemere strateegia olulisuse, millega nõustusid ka kolleegid Balti riikidest ja Poolast.

Lähtuvalt Riigikogus vastu võetud Georgia-teemalisest avaldusest, tegi Marko Mihkelson kolleegidele ettepaneku käsitleda kohtumisel Georgia olukorda ning osalejad nõustusid lõppdeklaratsiooni sõnastusega, milles viidatakse Venemaa poolt võetud kohustuste mittetäitmisele ja Georgia territoriaalse terviklikkuse ohustamisele.

Järgmine esimeeste kohtumine toimub septembris-oktoobris Tallinnas; on juba kokku lepitud, et ühe teemana arutatakse Läänemere strateegiat.

Riigikogu pressitalitus

Lisainformatsioon: Olev Aarma, ELAKi nõunik, tel: 5246525

Kohtumisel tehtud avaldus

Margit Liivoja, 631 6353
[email protected]

Tagasiside