Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Pärnus eile ja täna toimunud Eesti, Läti, Leedu ja Poola parlamentide EL asjade komisjonide esimeeste kohtumisel kinnitasid osalejad, et Euroopa liidu konkurentsivõime ja majanduskasvu küsimustes tuleb saavutada reaalseid tulemusi ega tohi jääda deklaratiivsele tasemele.

Riigikogu EL asjade komisjoni esimees Marko Mihkelson pidas oluliseks, et nn EL 2020 strateegia seotakse nii riigisiseste plaanide- ja eelarvega kui ka EL enda finantsraamistikuga. “Reaalsete vahenditeta ei ole EL 2020 eesmärgid saavutatavad. Peab olema rahaline kate ja mõõdetavad eesmärgid, mille põhjal saame strateegia lõppedes hinnata, kas oleme olnud edukad”, ütles Mihkelson.

Kohtumisel rõhutati vajadust järgida ranget distsipliini eelarveküsimustes ja finantsküsimustes üldisemalt. Osutati, et selles osas on Läänemere äärsed riigid näidanud, et ka raskematest majandusolukordadest saab range eelarvedistsipliini- ja valusate, aga vajalike reformidega leida väljapääsutee ja viia riigid taas majanduskasvu poole. Mihkelson kinnitas, et Eesti üleminek eurole on küll väga oluliseks tähiseks riigi integreeritusel Euroopa Liidu erinevate otsustusmehhanismidega, kuid rahapoliitikas see vaid kinnistab Eesti senist tasakaalustatud eelarve- ja avaliku sektori konservatiivset laenupoliitikat.

Kohtumisel käsitleti samuti Läänemere strateegia hetkeseisu ja prioriteete. Koos tõdeti, et eesmärkide saavutamisel on väga oluline roll ka parlamentaarsel kontrollil. Konkreetsetest küsimustest peeti väga tähtsaks erinevate kommunikatsioonide kaasajastamist ja regionaalse seotuse tugevdamist. “Lähiaastate üheks strateegiliselt tähtsamaks teemaks on kindlasti Balti riikide transpordi- ja energiaühenduste mitmekesistamine,” ütles Mihkelson arutelu kokku võttes.

5.-6. septembril toimunud Eesti, Läti, Leedu ja Poola parlamentide EL asjade komisjonide esimeeste traditsiooniline kohtumise leidis sedakorda aset Pärnus. Kohtumise eesmärk oli arutada riikide eesmärke Belgia EL eesistumise ajal (1.07.2010- 31.12.2010), Poola kavandatavat tegevust Poola EL eesistumise ajal järgmise aasta II poolel, Euroopa Liidu konkurentsivõime ja majanduskasvu tagamise võimalusi ning Euroopa julgeoleku- ja kaitsepoliitika tegevuse parlamentaarse kontrolli küsimusi.

Kohtumine toimus Riigikogu EL asjade komisjoni esimehe Marko Mihkelsoni kutsel ja sellel osalesid Leedu Seimase EL asjade komisjoni esimees, asespiiker Česlovas Vytautas Stankevičius, Läti Saeima EL asjade komisjoni esimees Vaira Paegle, Poola Sejmi EL asjade komisjoni aseesimees Andrzej Gałażewski ja Poola Senati EL asjade komisjoni esimees senaator Edmund Wittbrodt. Kohtuti ka Pärnu linnapea Toomas Kivimägiga.

Riigikogu pressitalitus

Ülo Mattheus, 631 6352
[email protected]

Tagasiside