Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjon korraldas täna Riigikogu konverentsisaalis koostöös välisministeeriumi ja Tallinna Ülikooliga Euroopa Liidu Läänemere strateegiat tutvustava konverentsi.

ELAKi esimees Marko Mihkelson märkis oma esinemise algul, et Euroopa Liidu asjade komisjon on pidanud viimase nelja aasta jooksul oma kohustuseks strateegiaga seotud arengutel teraselt silm peal hoida. See tähendas ministeeriumide kuulamisi nii strateegia vastuvõtmisele eelnevate läbirääkimiste ajal kui ka seoses strateegia tegevuskava rakendamisega. Teema tähelepanu keskmes hoidmise taga on soov jätkuvalt süstida usku strateegia toimimisse, toetada ministeeriume ja motiveerida kõiki asjaosalisi aktiivselt osalema strateegia projektides.

Mihkelson rõhutas, et Läänemere strateegiat peab olema tunda ka järgmise finantsperspektiivi rahaliste vahendite jagamisel. „Selleks peavad Läänemereäärsed riigid tegema tihedamalt koostööd ELi vahenditest kaasrahastatavate suurte piiriüleste ühishuvis olevate projektide lõpule viimisel ja uute ettevalmistamisel. Teiselt poolt peaks jätkama ka Läänemere regiooni territoriaalse koostöö programmiga, mis võimaldab kaasata väga erinevad osapooled nii avalikust kui erasektorist,“ selgitas Mihkelson. Ta lisas, et on ju üks Läänemere strateegia mõte tugevdada siinsete riikide kodanike, ettevõtjate, teadlaste, ametnike, erinevate huvigruppide esindajate ja poliitikute vahelist koostööd, et suureneks seni vähekasutatud ühispotentsiaal ja kaoks umbusk piiriüleste ettevõtmiste suhtes. „Tuleb ära kasutada võimalused osaleda avaliku taotlusvooru kaudu Läänemere strateegia projektides nii ülikoolidel, kohalikel omavalitsustel kui ka mittetulundusühistutel,“ toonitas Mihkelson.

Euroopa Liidu Läänemere strateegia (European Union Strategy for the Baltic Sea Region) on Saksamaa, Poola, Läti, Leedu, Soome, Rootsi, Taani ja Eesti vaheline koostööraamistik, mille eesmärk on muuta regioon Euroopa Liidus nähtavamaks ja konkurentsivõimelisemaks.

Tänase konverentsi eesmärgiks oli tutvustada Läänemere strateegia toimimisviisi kõigile asjast huvitatud Eesti riigiametnikele. Konverentsil osalesid ministeeriumide Euroopa Liidu osakondadest, kellel on oluline roll Eesti seisukohtade kujundamisel mitmetes Läänemere strateegiaga seotud valdkondades nagu ELi ühtekuuluvuspoliitika, EL 2020 strateegia, ELi uus mitmeaastane eelarve.

Konverentsil tutvustati hetkeolukorda strateegia elluviimisel, selle koordineerimist, rahastamist, tulevikustsenaariume ja seoseid teiste EL poliitikatega. Ettekannete ja sõnavõttudega astusid üles veel strateegia rakendamisega seotud EL Komisjoni, Interact Point Turku, Euroopa Investeerimispanga ja asjaomaste Eesti ministeeriumide esindajad.

Konverentsi lõpus esitlesid Tallinna Ülikooli, Polis’e ja SIDA esindajad raamatut „Euroopa Liidu Läänemere regiooni strateegia – uus väljakutse teadmistepõhiseks regionaalseks ning kohalikuks valitsemiseks ja koostööks“.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside