Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Marko Mihkelson esines Eesti sotsiaaltöö 4. kongressil ettekandega "Euroopa vaade kaasatuse teemadele", kus ta rõhutas, et liikmesriikide kodanike sotsiaalse kaasatuse ja heaolu tagamisel on peategijateks liikmesriigid ise.

„Sotsiaalvaldkonna tegevused on peamiselt liikmesriikide endi vastutusel. Euroopa Liidu tasemel on kokku lepitud ühised eesmärgid ja indikaatorid, kuid vahendid eesmärkide saavutamiseks ja indikaatorite sihttasemed valivad riigid ise, seega meie enda kodanike heaolu ja sotsiaalne kaasatus on meie endi teha,“ ütles Mihkelson.

Mihkelson andis oma ettekandes ülevaate praegu ja tulevase eesisuja Rootsi ja Hispaania seisukohtadest sotsiaalse kaasatuse küsimuses ning 2009. aasta sotsiaalse kaitse ja sotsiaalse kaasatuse ühisaruandest välja toodud põhilistest suundadest.

Mihkelsoni sõnul on tänane eesistuja Rootsi suunanud tähelepanu väärikale ja turvalisele vananemisele ning sotsiaalse tõrjutuse vähenemisele nii eakate kui ka noorte hulgas.

„Rootsi on eriti mures noorte ja laste pärast, kellele vanemate majandusraskused jätavad oma jälje. Lastel on piiratud võimalused oma eluolu mõjutada – nende elu on otseselt seotud vanemate majanduslike ja sotsiaalsete tingimustega. Rootsi on rõhutanud vajadust tagada kõigile lastele võimalus olla lasteaias,“ rääkis Mihkelson.

Hispaanial on Mihkelsoni sõnul kavas kasvava töötuse taustal keskenduda Lissaboni strateegia taaskäivitamisele, seda eeskätt mittesiduva avatud koordinatsioonimeetodi tugevdamise ja võrdluste kaudu.

„Liikmesriikide tegevusi võrreldakse kokkulepitud mõõdikuid kasutades. Loodan, et selline poliitiline surve, mille vastu tõenäoliselt tunneb huvi ka avalikkus, survestab liikmesriike oma tegevusi rohkem kooskõlastama.,“ ütles Mihkelson.

2009. aasta aruande oluliste eesmärkidena tõi Mihkelson esile vajadus jätkata riskigruppide kaasamist tööturule, nii perede kui ka eakate vaesusriskide vähendamise, tervishoiuteenuste kvaliteedi ja kättesaadavuse parandamise ja toimiva hooldussüsteemi rajamise.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside