Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjon kuulas oma tänasel istungil ära informatsiooni 22.-23. novembril toimuval Euroopa Ülemkogul, kus loodetakse jõuda kokkuleppele Euroopa Liidu järgmise eelarveperioodi rahastamistes.  

Komisjon võttis peaminister Andrus Ansipi poolt esitatud informatsiooni teadmiseks ja avaldas soovi kohtuda peaministriga vahetult peale ülemkogu, et saada täit ülevaadet toimunud arengutest.

„Me toetame valitsust selles, et eelarve osas kokkuleppele jõudmine on oluline, kuivõrd vastupidine stsenaarium tähendaks Eesti jaoks eraldatavate vahendite vähenemist  ja otsest rahalist kaotust. See tähendaks põllumajandustoetuste jäämist endisele tasemele, kuid ka seda, et praegu läbirääkimispaketis sisalduv Rail Baltica projekti rahastus Euroopa Ühendamise Rahastu vahendeist  jääks ära,“ ütles EL asjade komisjoni aseesimees Marianne Mikko.  

Mikko avaldas lootust, et võimalike kärbete osas suudetakse kokku leppida ja et eelarve võetakse vastu, seda ka vaatamata vastuseisule Suurbritannia poolt, mis soovib neomaksjate kohustusi järsult vähendada.

„Kõige halvem on see, kui kokkulepet ei saavutada, mis tähendab Eesti jaoks seda, et needki ettepanekud, mis läbirääkimispaketis sisalduvad, jääksid realiseerimata ja toetuse maht jääks varasemale tasemele,“ ütles Mikko.

Ansipi sõnul on EL eesistuja Küpros teinud ettepaneku kärpida EL eelarve mahtu 50 miljardi euro võrra, mida Euroopa Ülemkogu alaline eesistuja Herman Van Rompuy suurendas 75 miljardi euroni. Ansipi kinnitusel on netomaksjate siht kärbete osas aga veelgi suurem. Suurbritannia soovib ta sõnul külmutada maksed  2011. aasta tasemele, mis vähendaks neomaksjate kohustusi 200 miljardi euro võrra.

Eesti prioriteetideks on Ansipi kinnitusel Eesti ühtekuuluvuspoliitika vahendite (ÜKP) üldisest kõrgema piirmäära ja ühise  põllumajanduspoliitika (ÜPP) otsetoetuste Euroopa Komisjoni ettepanekust kiirema ühtlustamise saavutamine ning Rail Balticu projekti rahastamise tagamine Euroopa Ühendamise Rahastu kaudu. Üldeesmärgina soovib Eesti saavutada võimalikult soodsa netopositsiooni.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside