Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjon sai esmaspäeval ülevaate kultuurivaldkonna tulevase perioodi Euroopa Liidu rahastusest.

„Lõimumisel on võetud suund eesti keele eksamineerimiselt suurema sidustamiseni kultuuri ja ühiskonnaga, elanike hoiakute muutmisele ja kolmandana kasvava hulga uussisserännanute integreerimisele,“ ütles komisjoni esimees Kalle Palling.

Euroopa Liidu algaval rahastuse perioodil on lõimumisele raha kokku 19,5 miljonit eurot, sellest koos omafinantseeringuga on 10 miljonit kultuuriministeeriumi haldusala jaotada. Ühe tegevusena on vähelõimunud Eesti püsielanikele ja uussisserändajatele, nende pereliikmetele, tööandjatele ning ametnikele plaanis luua kliendisõbralik ja asjakohane tasuta lõimumisalane nõustamis- ja infoteenus, mis hõlmab veebiplatvormi, infotelefoni ja nõustamiskeskuseid.

Teine kultuurivaldkonna rahastus puudutab loomemajandust, rahastuse eesmärk on siduda kultuuri ja loomevaldkondi nii, et see jõuaks ettevõtlusesse. Samuti on suur tähelepanu ekspordivõimekuse kasvatamisel ning sidusus teiste sektoritega. Loomemajanduse valdkonnas on toetusi kokku 20 miljonit eurot, sealhulgas infrastruktuuri toetusi kokku ligi neli miljonit eurot.

Euroopa Liidu asjade komisjonile andis ülevaate kultuurivaldkonna Euroopa Liidu algava rahastusperioodi vahenditest kultuuriminister Urve Tiidus.

 

 
 
Martin Vallimäe, 631 6356; 53306009
[email protected]
Tagasiside