Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Euroopa Liidu asjade komisjon arutas oma tänasel istungil Eesti seisukohti 25.-26. veebruaril toimuval konkurentsivõime- ja kasvu nõukogu kohtumisel ja 28. veebruaril toimuval transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika (energeetika osa) nõukogu kohtumisel. Mõlema EL Ministrite Nõukogu kohtumisega on tihedal seotud nn Euroopa Kliimapakett, mida Eesti valitsus arutas oma eilsel istungil.


Euroopa Liidu asjade komisjoni esimehe Marko Mihkelsoni hinnangul on tegemist olulise ja mahuka teemaga, mille puhul oleks vajalik avaliku arutelu korraldamine.

Euroopa Liidu asjade komisjon kavatseb arutada kliimapaketti 7. märtsi istungil. Eelnevalt on pakett kõne all Riigikogu majanduskomisjonis ja keskkonnakomisjonis.

Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Partsi arvates peaks Eesti seisukohad tuginema konsensusele ning neid seisukohti tuleks Euroopa kolleegidele tutvustada tihedas koostöös Riigikogu, peaministri, majandus- ja kommunikatsiooniministri, välisministri ja keskkonnaministri vahel.

Euroopa Komisjoni esitatud pakett kujutab endast terviklikku ja laiaulatuslikku kava, mis aitab valmistada Euroopat ette vähese süsinikdioksiidiheitega majanduse kujundamiseks. Kavas sisalduvate meetmetega pakutakse võimalust viia ellu Euroopa eesmärke kliimamuutuste, energia varustuskindluse ja konkurentsivõime suurendamise valdkonnas.

Oma eilsel kabinetiistungil toetas valitsus taastuvenergia ja kliima paketi eesmärkide saavutamist ja pidas oluliseks, et kasvuhoonegaaside heitkogustega kauplemise skeem arvestaks riikide julgeolekusituatsiooni ja majanduse konkurentsivõimega.

Euroopa Kliimapaketi dokumendid leiab aadressidelt:

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0030:FIN:ET:PDF> http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0030:FIN:ET:PDF

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0018:FIN:ET:PDF> http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0018:FIN:ET:PDF

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0018:FIN:ET:PDF> http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0018:FIN:ET:PDF

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0016:FIN:ET:PDF> http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0016:FIN:ET:PDF

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0019:FIN:ET:PDF> http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0019:FIN:ET:PDF

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0013:FIN:ET:PDF> http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0013:FIN:ET:PDF

Riigikogu pressitalitus

Ülo Mattheus, 631 6352
[email protected]

Tagasiside