Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Euroopa Liidu asjade komisjoni tänasel istungil oli kõne all Riigikogu poolt valitsusele esitatud ja valitsuse poolt läbi vaadatud muudatusettepanekud valitsuse raamdokumendile “Eesti Euroopa Liidu poliitika 2007-2011”.  Muudatusettepanekuid valitsuse raamdokumendile esitasid nii erinevad Riigikogu komisjonid, fraktsioonid kui ka Riigikogu üksikliikmed.

Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Marko Mihkelson hindaks väga heaks pretsedenti, kus valitsus on tema eelnõule esitatud ettepanekud põhjalikult läbi töötanud ja neist suuremat osa ka aktsepteerinud. See kõneleb ta sõnul Euroopa Liidu asjade komisjoni ja valitsuse väga heast koostööst.

Euroopa Liidu asjade komisjon soovib raamdokumendi juurde vajadusel tagasi tulla ka peale selle heaks kiitmisest valitsuses. Plaani kohaselt peaks valitsus seda tegema oma 25. oktoobri istungil. Varem on Euroopa Liidu asjade komisjoni kaalunud ka võimalust arutada valitsuse raamdokumenti eraldi riiklikult tähtsa küsimusena Riigikogu täiskogus.

Homme kell 10 algaval täiskogu istungil annab peaminister Andrus Ansip ülevaate nii valitsuse Euroopa poliitikast kui ka kõnealusest dokumendist. Mõnesid oma põhiseisukohti tutvustas Ansip täna ka Euroopa Liidu asjade komisjonis.

Koostöös ministeeriumitega valminud Vabariigi Valitsuse raamdokument “Eesti Euroopa Liidu poliitika 2007-2011” sisaldab Eesti nägemust sellest, missugune peaks olema Euroopa Liidu poliitika konkreetsetes valdkondades järgneva nelja aasta jooksul ja millised on Eesti huvid vastavas valdkonnas. Raamdokument käsitleb teemasid, mis on seotud konkurentsivõime, infoühiskonna ja e-teenustega, kliimamuutuste ja energiapoliitikaga, majandus-ja rahanduspoliitikaga jne

Tagasiside