Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjon kuulas ära peaminister Andrus Ansipi, kes andis komisjonile ülevaate Eesti eesmärkidest Sloveenia eesistumisperioodil. Komisjon võttis valitsuse eesmärgid teatavaks ja otsustas neid toetada. Istungil osales ka Riigikantselei EL asjade direktor Gert Antsu.

Peaministri sõnul pooldab Eesti Lissaboni leppe (Euroopa Liidu reformileppe) kiiret ratifitseerimist veel selle aasta esimesel poolel. „Eesti huvides on ratifitseerimisprotsessi sujuv kulgemine kõigis liikmesriikides, et tagada Lissaboni lepingu jõustumine hiljemalt 2009. aastal,“ ütles Ansip.

Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Marko Mihkelson tuletas meelde, et Lissaboni lepingu teemalisel Euroopa Liidu asjade komisjoni avalikul istungil 10. detsembril 2007 olid kõikide osalenud fraktsioonide esindajad seisukohal, et Riigikogu võib Euroopa Liidu reformileppe ratifitseerida juba käesoleval kevadel.

„Samas on oluline, et Eesti oleks Lissaboni lepingu rakendamise aspektide arutamisel proaktiivsem. Kindlasti peaksime olema veelgi tegusamad Läänemere strateegia selgemal esiletoomisel koostöös Rootsi ja Soomega,“ ütles Mihkelson.

Peaminister Andrus Ansip puudutas ka võimalikke kokkuleppeid energiaturu sisepaketi osas, mis seotud dumpinghinnaga elektri impordiga kolmandatest riikidest. Peaministri kinnitusel peab Eesti hästi toimiva siseturu loomist väga oluliseks ja pooldab Euroopa Komisjoni ettepanekuid, mis sisaldavad selgeid ja ühtseid reegleid kolmandate riikidega kauplemiseks ja arvestavad riikliku julgeoleku aspektidega. Ansipi sõnul ei saa Eesti endale lubada sõltuvust naaberriikide energiast.

Samuti peab Eesti oluliseks, et kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamiseks mõeldud kohustuste määramisel arvestatakse energiajulgeoleku ja liikmesriigi regionaalse eripäraga. Ansipi kinnitusel pooldab Eesti lähenemist, et CO2 heitkoguste määramisel tuleb lähtuda liikmesriikide SKTst ja selle kasvukiirusest.

Eurooa Liidu laienemise osas kinnitas Ansip Eesti jätkuvat toetust laienemisprotsessile, sealhulgas läbirääkimiste pidamist ka Türgiga, eeldades, et kõik kandidaatriigid täidavad Kopenhaageni kriteeriume. Ansipi sõnul on Eesti huvides laienemispoliitika jätkamine samadel kõigi poolt heaks kiidetud alustel.

Vaata ka Euroopa Liidu asjade komisjoni kodulehekülge ja komisjoni detsembris toimunud avaliku istungi dokumente.

Riigikogu pressitalitus
Ülo Mattheus, 631 6352
[email protected]
21.01.2008

Tagasiside