Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Euroopa Liidu asjade komisjoni istungil arutati Eesti seisukohti tuleva nädala algul toimuval EL põllumajanduse ja kalanduse nõukogu istungil, kus on kõne all lubatud kogupüügi ja püügikoormuse tasemed Euroopa vetes ja Euroopa kaluritele nii tuleval aastal ning teatavate kalavarude puhul ka kahel järgmisel aastal. Ülevaate probleemidest ja valitsuse seisukohtadest tegi keskkonnaminister Keit Pentus. Ta märkis, et Eesti toetab kalavarude maksimaalse jätkusuutliku taseme põhimõtet, mis aitab oluliselt kaasa kalavarude heaperemehelikule majandamisele. „Selle eesmärgi suunas liikumisel on aga tähtis samaaegselt garanteerida stabiilsus ka kalandussektorile. Liikmesriikidele peaks jääma õigus hinnata riske ja teha selle alusel otsuseid,“ kriipsutas komisjoni esimees Taavi Rõivas alla Eesti huvisid läbirääkimiste käigus.

Komisjon arutas ka Eesti seisukohti tuleva nädala algul toimuval mitteametlikul transpordi- ja telekommunikatsiooni nõukogu kohtumisel, kus on kõne all uute ja innovaatiliste tehnoloogiate roll nii Euroopa transpordipoliitika Valge raamatu kui Euroopa digitaalse tegevuskava võtmeküsimusena. Arutluste käigus toodi esile, et intelligentsed transpordisüsteemid hõlbustavad inimeste ja kaupade ohutut ja tõhusat liikumist transpordivõrgustikus. Reisijate ja kaupade transpordi sujuvaks ja tõrgeteta liikumiseks on äärmiselt oluline täpsete, usaldusväärsete ja kättesaadavate transpordiandmete kogumine, jagamine ja integreerimine.

Käsitleti ka Eesti seisukohti tuleva nädala lõpus toimuval mitteametlikul Euroopa Liidu konkurentsivõime nõukogu kohtumisel, kus on arutusel nii ettevõtluse arendamise kui ka EL-Vahemeremaade koostöö teaduse ja innovatsiooni valdkonnas ning rahastamismudelite lihtsustamine teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Horisont 2020“ raames. Märgiti, et projektide kulude arvutamisel tuleks võtta arvesse riikide erinevaid kalkuleerimispraktikaid ja tingimustes konkreetselt kokku leppida enne projekti alustamist, et kõikidele partneritele oleks tagatud toetus võrdsetel alustel.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside