Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Euroopa Liidu asjade komisjon toetas valitsuse ettepanekut võtta maha parlamentaarne reservatsioon Euroopa Liidu Nõukogu raamotsuse eelnõu kohta võitluseks rassismi ja ksenofoobiaga, mis muuhulgas kriminaliseerib genotsiidi eitamise.

Valitsuse seisukohti tutvustanud justiitsministri Rein Langi sõnul  formuleeriti 19.-20. aprillil toimunud EL justiits- ja siseküsimuste nõukogu istungil poliitiline kokkulepe, mille kohaselt raamotsuse artiklites olevat sõnastust ei muudeta, kuid raamotsusele lisatakse kompromissina EL Nõukogu deklaratsioon, millega mõistetakse hukka totalitaarsete režiimide poolt toime pandud kuriteod ja tehakse Euroopa Komisjonile ülesandeks kahe aasta jooksul esitada EL Nõukogule analüüs, kas totalitaarsete režiimide poolt toime pandud kuritegude hukkamõistuks on vaja eraldi EL’i õiguslikku instrumenti.

Eesti valitsus on Langi sõnul seisukohal, et tuleb tagada kõigi inimsusevastaste kuritegude, genotsiidi ning sõjakuritegude avaliku õigustamise, eitamise või mitteoluliseks tunnistamise võrdne kohtlemine. Langi sõnul on selline raamotsuse lisatav deklaratsioon, millega osutatakse peale holokausti ka teistele totalitarismi kuritegudele, Eestile vastuvõetav kompromiss.

Langi kinnitusel on Eurooa Komisjoni volinik Franco Frattini lisaks andnud lubaduse korraldada ühes Balti riigis avalik kuulamine totalitaarsete režiimide poolt toime pandud kuritegude analüüsimiseks. Avaliku kuulamise tulemusel esitab komisjon teema laiemaks poliitiliseks käsitlemiseks veel rohelise raamatu, millel oleksid kindlasti ka õiguslikud tagajärjed.

ELAK seadis raamotsusele parlamentaarse analüüsireservatsiooni, kuna selles sisaldus vastuolusid nii Eesti Põhiseaduse kui ka teiste seadusega. Riigikogu õiguskomisjoni poolt varem antud hinnangu kohaselt piirab kõnealune raamotsus sõnavabadust. Langi väitel, nagu ta ütles tänasel komisjoni istungil, kriminaliseerib Eesti seadusandlus vaenu õhutamise siiski vaid juhul, kui sellega kaasnevad otsesed tagajärjed.

Euroopa Komisjon esitas esialgse ettepaneku rassismi ja ksenofoobia vastu võitlemist käsitleva raamotsuse kohta 29. novembril 2001. Eelnõu osas on tehtud mitmeid kompromissettepanekuid, kuid seni ei ole eelnõu suhtes konsensust saavutatud.

Riigikogu pressitalitus

 
Ülo Mattheus, 631 6352
[email protected]

Tagasiside