Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Euroopa Liidu asjade komisjon otsustas tellida uuringu, mis käsitleb Eesti esindatust ja osalemist Euroopa Liidu Ministrite Nõukogu töörühmades, kus sisuliselt toimub Euroopa Liidu poliitikate, õigusaktide ja rahvusvaheliste lepete ettevalmistamine ning liikmesriikide seisukohtade kooskõlastamine. Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni hinnangul vajab Eesti parema ja tulemuslikuma Euroopa poliitika edendamiseks analüüsi selle kohta, mil määral Eesti esindajad töörühmades reaalselt osalevad, milline on nende tegelik pädevus ning millistele poliitikavaldkondadele tuleb pöörata senisest suuremat tähelepanu.

„Eesti on tänaseks olnud Euroopa Liidu liikmesriik peaaegu neli aastat. See annab hea võimaluse meie võimekuste ning esindatuse analüüsiks erinevate üleeuroopaliste poliitikate väljatöötamisel. Tellitava uuringu põhjal kavatseb komisjon viia läbi terve rea kuulamisi ning nende tulemusel anda valitsusele omapoolseid soovitusi seoses Eesti esindatusega Euroopa poliitikate elluviimisel,” ütles Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Marko Mihkelson.

Lisaks eelnevale soovib Euroopa Liidu asjade komisjon saada vastuseid küsimustele, millised teemad on jäänud töörühmades piisava tähelepanuta; missugustes töörühmades osaleb Eesti diplomaatiline esindaja ja missugustes ministeeriumi või Tallinna linna spetsialist ning milliste valikute ja kelle otsuste alusel toimub spetsialistide saatmine. Uuring peaks andma ülevaate ka Eesti nõrkustest, vajaminevaist kulutustest ja koolitusvajadusest.

Euroopa Liidu asjade komisjon soovib juba lähiajal sõnastada läbiviidava uuringu lähteülesande ja leida uuringu teostaja.

Riigikogu pressitalitus

Ülo Mattheus, 631 6352
[email protected]

Tagasiside