Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Euroopa Liidu asjade komisjon otsustas edastada valitsusele komisjonile laekunud muudatusettepanekud, mis puudutavad valitsuse poolt välja töötatud raamdokumenti “Eesti Euroopa Liidu poliitika 2007-2011”. Muudatusettepanekuid raamdokumendile on esitanud erinevad Riigikogu komisjonid, fraktsioonid ja ka Riigikogu üksikliikmed.

Euroopa Liidu asjade komisjon ootab, et valitsus töötab esitatavad muudatusettepanekud läbi ja esitab komisjonile ka oma ülevaate, missuguseid muudatusi on valitsus arvestanud ja missuguseid mitte ning mis põhjusel.

Komisjon kaalus ka võimalust arutada valitsuse raamdokumenti eraldi riiklikult tähtsa küsimusena Riigikogu täiskogus. Vastava otsuse langetab komisjon edaspidise töö käigus, lähtuvalt sellest, kas ja mil määral valitsus Riigikogu ettepanekuid arvestab.

Koostöös ministeeriumitega valminud Vabariigi Valitsuse raamdokument “Eesti Euroopa Liidu poliitika 2007-2011” sisaldab Eesti nägemust sellest, missugune peaks olema Euroopa Liidu poliitika konkreetsetes valdkondades järgneva nelja aasta jooksul ja millised on Eesti huvid vastavas valdkonnas. Raamdokument käsitleb teemasid, mis on seotud konkurentsivõime, infoühiskonna ja e-teenustega, kliimamuutuste ja energiapoliitikaga, majandus-ja rahanduspoliitikaga jne.

Valitsuse raamdokument on kättesaadav aadressil

http://www.osale.ee/files/consult/1_ELPOL%202007-2011%20eeln%F5u.pdf

Tagasiside