Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

EL asjade komisjon otsustas oma tänasel istungil toetada valitsuse seisukohti, mis puudutavad üleeuroopalise transpordivõrgu arendamist ja sellekohaseid suuniseid kuni aastani 2050.

„Eesti seisukohalt on oluline, et üle-euroopalise transpordivõrgu projektide hulka oleks võimalik arvata erandkorras ka majanduslikult vähetasuvaid projekte, kuna vastasel juhul seatakse väikese rahvaarvuga liikmesriigid ebavõrdsesse olukorda. Ka peaks määrus arvesse võtma liikmesriikide logistikasektori ja taristu arenguerinevusi ning määruses ette nähtud üld- ja põhiteedevõrgu kõrval tuleks arendada ka tavateid,“ ütles EL asjade komisjoni esimees Taavi Rõivas.

EL transpordivõrgu arendamise suunistes (COM(2011)650) määratakse kindlaks üleeuroopalise transpordivõrgu poliitika pikaajaline strateegia aastani 2030 ja aastani 2050. EL komisjoni nägemuse kohaselt tuleb Euroopa Liidu tasandil lahendada üle-euroopalise transpordivõrgu viis põhiprobleemi: need on puuduolevad ühendused, ja seda eelkõige piiriülestes lõikudes, mis takistavad kaupade ja reisijate vaba liikumist; erinevused transpordi infrastruktuuri kvaliteedis, sh ja eelkõige ida-läänesuunalistes ühendustes; erinevate transpordiliikide ühendamisega soetud raskused ja kasvuhoonegaaside piiramisega seotud problemaatika.

Teise päevakorrapunktina kuulas EL asjade komisjon ära rahandusministeeriumi informatsiooni EL projektivõlakirjade kohta. Euroopa 2020 projektivõlakirjade instrumendi eesmärk on kasutada ELi eelarveassigneeringuid projektide krediidireitingu suurendamiseks sellisel määral, et see meelitaks ligi ka teisi rahastamisallikaid, sh erakapitalituru investoreid ja hõlbustaks erasektori osalemist projektide rahastamisel. Euroopa Liidu asjade komisjon jätkab arutelu projektivõlakirjade algatuse suhtes ja langetab oma otsuse mõne nädala jooksul.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside