Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu EL asjade komisjon kiitis oma tänasel istungil heaks valitsuse koostatud „Konkurentsivõime kava „Eesti 2020““ ja „Stabiilsusprogrammi 2011“.

EL asjade komisjoni esimehe Taavi Rõivase kinnitusel tuginevad need Euroopa Komisjonile esitatavad dokumendid Eesti enda eesmärkidele ja on nendega igati kooskõlas.

„Nii konkurentsikava „Eesti 2020“ kui ka stabiilsusprogramm on koostatud valitsuse poolt seatud eesmärkidest ja poliitikatest lähtudes, ning me ei luba Brüsselile midagi, mis ei sisaldu valitsusliidu programmis ja tegevusplaanis. Ehk teisisõnu – valitsusliidu eesmärgid Eesti elu parandamiseks on üheses kooskõlas Euroopa Liidu stabiilsuse ja kasvu paktiga,“ ütles Rõivas.

Eesti konkurentsivõime kava näeb konkurentsivõime kasvatamiseks ette muuhulgas kõrgharidusreformi läbiviimise, maksukoormuse langetamise kriisieelsele tasemele ja range eelarvepoliitika jätkamise.

EL majanduspoliitikate koordineerimiseks välja töötatud nn Euroopa Semestri kohaselt peavad liikmesriigid siseriiklikke eelarvemenetlusi arvesse võttes esitama üheaegselt (aprilli lõpuks) oma stabiilsus- ja lähenemisprogrammid ning riiklikud EL2020 reformikavad. Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks ja stabiilsusprogramm on jätk varasemalt esitatud konvergentsiprogrammile, mille esitavad euroalaga mitte liitunud riigid. Stabiilsusprogrammi eesmärk on väljendada valitsuse poliitikat stabiilsuse ja kasvu paktist tulenevate nõuete täitmisel. Liikmesriikide poolt esitatud programmide hindamine Euroopa Komisjoni ja EL Ministrite Nõukogu poolt toimub 2011. aasta mais-juunis.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside