Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Euroopa Liidu asjade komisjoni liikmete tänasel kohtumisel Sloveenia välisministri Samuel Žbogar'iga kõneldi Euroopa Liidu välisteenistuse kujundamisest, Kopenhaageni kliimakonverentsi tulemustest ning arengutest Ukrainas, Valgevenes ja Gruusias. Kõne all olid ka Eesti jaoks olulised teemad nagu euro võimalik kasutuselevõtt 2011. aastal ja IT agentuuri loomine.

Pooled rõhutasid vajadust kujundada välja ühised seisukohad, milliseks peaks Euroopa Liidu välisteenistus kujunema. Mõlema riigi huvides on saada teenistus, mis tagaks nende huvide esindamise riikides, kus neil endil ei ole saatkondi. Oluline roll selleks võiks olla ka Euroopa Liidu välisteenistusse kaasatud Eesti ja Sloveenia diplomaatidel.

EL asjade komisjoni esimees Marko Mihkelson andis ülevaate Eesti seisukohtadest suhetes Valgevene, Ukraina ja Gruusiaga. Samuti arutati Venemaa ja Euroopa Liidu suhete lähiväljavaateid. Mihkelson kinnitas, et Euroopa Liit ei tohiks uute teemade tekkimisel välissuhetes unustada Gruusia probleeme ja peaks jätkuvalt tegelema Ukraina reformideks vajaliku abi pakkumisega.

Peatuti ka kliimamuutuste temaatikal ja rõhutai bioloogilise mitmekesisuse säilitamise olulisust. Selles osas saaks poolte hinnangul palju teha Euroopa ühise põllumajanduspoliitika reformimisega, kus tähelepanu pälviks ka väiketootjad.

Kõneldes Euroopa Liidu IT-agentuuri loomisest kinnitas Samuel Žbogar oma toetust selle rajamisele Tallinnasse.

Samuel Žbogar’i küsimusele Eesti ettevalmistustest euroga ühinemiseks andis põhjaliku ülevaate rahanduskomisjoni esimees ja EL asjade komisjoni liige Taavi Rõivas. EL asjade komisjoni liige Aleksei Lotman kõneles lähemalt keskkonna ja energeetikaga seotud probleemidest.

Riigikogu pressitalitus

Ülo Mattheus, 631 6352
[email protected]

Tagasiside