Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu EL asjade komisjonis oli kõne alla Portugali ja Iirimaa finantsabi programmis seatud tingimuste täitmine ja neile riikidele tehtavad järgmised laenumaksed. Komisjon nõustus, et Portugal ja Iirimaa on neile seatud tingimused täitnud ja kiitis neile järgmiste laenumaksete tegemise heaks.

EL asjade komisjoni esimehe Arto Aasa sõnul edeneb Portugali eelarve kohanemine tempokalt, struktuurireformide elluviimine jätkub ning riske on vähendanud ka pankade piisav kapital ja likviidsuspuhvrid.

„Tehtavad muudatused on vajalikud, sest Portugali majanduslanguseks prognoositakse 2013. aastal ühte protsenti ja eelarvepuudujäägiks 4,5% SKT-st,“ ütles Aas.

Aas osutas, et eelarve puudujäägi kahandamiseks on Portugalil kavas vähendada tulumaksumäärade vahemike arvu, suurendada keskmist maksumäära ja piirata maksusoodustusi. Samuti on uuesti heaks kiidetud erastamise kava. Majanduse konkurentsivõime parandamiseks muudetakse tööturgu paindlikumaks, vähendades lahkumishüvitisi ja liberaliseerides kutsealade regulatsioone.

Iirimaa osas viitas Aas, et Iirimaa 2013. aasta eelarve puudujäägiks prognoositakse -7,5% SKTst ja majanduse reaalkasvuks 1,1%. Puudujäägiga eelarve ja madala majanduskasvu kõrval on Iirimaa suureks probleemiks Aasa sõnul ka kõrge tööpuudus. Iirimaa on ta kinnitusel võtnud eesmärgiks vähendada eelarvepuudujääki alla 3% SKTst 2015. aastaks ning viia eelarvetulude suurendamiseks sisse kinnisvaramaks, laiendada tööjõu maksubaasi ning suurendada mootorsõidumakse ja aktsiise.

Aas osutas, et kulude kokkuhoidmiseks vähendab Iirimaa lastetoetusi, kärbib riigiteenistujate arvu ja suurendab tudengite panust õppekulude tasumisel. Jätkuvad ka mitmed struktuursed majandusreformid.

„Kõik need sammud on ebamugavad, aga samas hädavajalikud, et kriisist väljuda,“ märkis Aas.    

Järgmiste laenumaksetega eraldatakse Portugalile 1,6 miljardit Euroopa Liidult ja 0,9 miljardit eurot IMFilt; Iirimaa saab EFSMist ja EFSFist kokku 0,8 miljardit eurot, millele lisandub IMFi 0,9 miljardit ja Ühendkuningriikide 0,5 miljardit eurot.

Valitsuse seisukohti antud küsimuses tutvustas EL asjade komisjonile rahandusminister Jürgen Ligi.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside