Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

 

Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjon otsustas toetada Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrust, mis tugevdab tarbijate positsiooni seoses lennureisidega ja täpsustab tarbijate õigusi, et tagada nende efektiivne ja igakülgne kaitse.

„Sageli juhtub, et lennuettevõtjad ei suuda tagada reisijate õigusi lennureisist mahajätmise, lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise ja pagasi käitlemise häirete korral. Kõnealuste määruste eesmärk on tagada, et lennuettevõtjad lennureisijaid reisikatkestuste korral igakülgselt kaitseksid ja et nad reisijat õigeaegselt informeeriksid,“ ütles EL asjade komisjoni esimees Arto Aas.

„Tehtavad muudatused lennureisija õiguste osas näevad näiteks ette hüvitise lennu pikaajalise hilinemise korral, õiguse muuta lennuteekonda, õigus hoolitsusele jätkulennust mahajäämise korral, kui eelmine lend hilineb,“ selgitas Aas.

„Ka nähakse ette, et edasi-tagasi pileti ostnud reisijat ei või jätta maha tagasi reisi alguspunkti suunduvalt lennult põhjendusega, et ta ei kasutanud väljalennuks ostetud piletit. Lennureisi katkestamise korral peavad lennuettevõtjad pakkuma reisijatele abi, näiteks sööki, suupisteid, helistamisvõimalust ja hotellimajutust jms. Kui lennuettevõtja teatab lennuplaani muutmisest vähem kui kaks nädalat enne algselt kavandatud väljumisaega, peab ettevõtja pakkuma teekonna muutmise ja tagasimakse võimalust ning maksma sõltuvalt lennu pikkusest kuni 600 euro suuruse kindlasummalise hüvitise ühe reisija kohta ja teavitama reisijaid ennetavalt nende õigustest,“ ütles Aas.

Aasa sõnul toetab Eesti Euroopa Komisjoni eesmärki tugevdada tarbijatepositsiooni ja peab oluliseks, et tarbijatele oleks kättesaadav teave lennureisijate õiguste ja kaebuste esitamise võimaluste kohta ning et teave võimalikest muutustest reisiplaanides oleks edastatud juba varakult, et tarbija saaks teha oma kaalutletud otsused. Ka toetab Eesti ettepanekuid, millega võetakse arvesse ettevõtjate kohustustest tekkivat finantskoormust lennutranspordisektorile ja tagatakse lennuettevõtjate tegutsemine ühtlustatud tingimustel liberaliseeritud turul.

Eelnõu sisaldab Aasa sõnul meetmeid, mille eesmärk on arvestada üksikasjalikumalt lennuettevõtjate finantssuutlikkusega, et vähendada nende jaoks muudetavate määruse kõige kulukamaid aspekte.

„Nii näiteks tekib lennureisijal õigus hüvitise saamiseks Euroopa Liidu piires toimuva lennureisi hilinemisel alles pärast viie tunni möödumist. Kolmandatesse riikidesse suunduvate või sealt saabuvate lennureiside puhul hakkab hüvitise saamiseks nõutava ajavahemiku pikkus sõltuma asjaomase lennureisi pikkusest. Kui lend hilineb või tühistatakse erakorraliste asjaolude tõttu, võib lennuettevõtja piirata reisija majutusõigust kolmele ööle,“ selgitas Aas.

Täna kõne all olnud määrust tutvustas EL asjade komisjonile majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi lennundus- ja merendusosakonna lennundustalituse ekspert Kertu Martšenkov ja tarbijakaitseameti turismi- ja reklaamitalituse juhataja Katrin Malm.

Tegemist on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõuga (COM(2013) 130 final), millega muudetakse määrust (EÜ) nr 261/2004, millega kehtestatakse ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antava hüvitise ja abi kohta, ning määrust (EÜ) nr 2027/97 lennuettevõtja vastutuse kohta reisijate ja nende pagasi õhuveol (COM(2013) 130).

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside