Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu EL asjade komisjonis oli täna kõne all konkurentsivõime kava „Eesti 2020“ uuendamine, mida komisjonile tutvustas Riigikantselei strateegiabüroo direktor Keit Kasemets.

Konkurentsikava kesksed eesmärgid on Kasemetsa kinnitusel seotud tööhõive, innovatsiooni, hariduse, sotsiaalse kaasatuse ning kliima ja energeetika paketiga.

Eesti 2020 eesmärgid tööhõive osas on tõsta tööhõive määra (vanusegrupis 20-64 aastat) praeguselt 70,1%-lt 76%-ni ja Eesti tööjõu tootlikkust hõivatu kohta (EL keskmisega võrreldes) praeguselt 69,6%-lt 80%-ni 2020. aastal.

Samuti soovib Eesti vähendada pikaajalise töötuse määra praeguselt 7,1%lt 2,5%-ni ja noorte (15-24 aastat) töötuse määra praeguselt 22,3%-lt 10%-ni. Ka näeb kava ette, et tööjõukulude kasv Eestis ei ületa tootlikkuse kasvutempot enam kui 5% 2015. aastal.

„Minu hinnangul oleme me kõikides seatud eesmärkides graafikust ees. Toodud ülevaatest tuleb positiivse arenguna välja oodatust kiirem tootlikkuse kasv, mis näitab, et Eesti liigub õiges suunas. Suurenev tööhõive koos tootlikkuse kasvuga toob kaasa ka suuremad sissetulekud, millel on positiivne tähendus kõigi Eesti töötegijate jaoks,“ ütles EL asjade komisjoni esimees Taavi Rõivas.

Lisaks soovib Eesti vähendada haridustee katkestajate osakaalu, suurendada elukestvas õppes osalejate arvu, vähendada eri- ja kutseala hariduseta täiskasvanute osakaalu ning täita veel mitmeid muid eesmärke.

Eesti konkurentsikava esitatakse Euroopa Komisjonile koos stabiilsusprogrammiga, mida tänasel EL asjade komisjoni istungilt tutvustas rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna juhataja Andrus Säälik.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside