Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Euroopa Liidu asjade komisjon asus oma tänasel istungil seisukohale, et Eesti peaks jääma oma energia- ja kliimapaketi seisukohtadele kindlaks ega tohiks neist taganeda.
Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Marko Mihkelson rõhutas komisjonis toimunud arutelu kokku võttes, et Eestile on kahtlemata oluline ühtse energiaturu teke Euroopas.

„Täna Euroopa Liidus energiasaare staatuses olevatele Balti riikidele on väga tähtis Läänemere energiaühenduste kava kiire ellukutsumine ja selle realiseerimine,“ ütles Mihkelson valitsuse senist tegevust tunnustades.

Samas rõhutas Mihkelson, et eelseisval ülemkogul tuleb valitsusjuhil tõsiselt seista Eesti energiajulgeolekule ning investeerimiskliimale olulise positsiooni eest. Selleks on kolmandatest riikidest pärineva elektri impordi regulatsioon, mis peaks arvesse võtma Euroopa Liidus kehtestatavat kvoodikaubanduse skeemi.
„Eestile on teiste sõnadega oluline, et Euroopa Liidu siseturul oleksid kõigil osalistel võrdsed konkurentsitingimused,“ ütles Mihkelson.

Euroopa Liidu asjade komisjonile andis ülevaate Eesti seisukohtadest Euroopa Ülemkogul 11. ja 12. detsembril peaminister Andrus Ansip. Peaministri kinnitusel on Eesti jaoks jätkuvalt oluline kolmandatest riikidest (eelkõige Venemaalt) pärineva elektri impordi reguleerimise küsimus. Eesti on ta sõnul välja pakkunud sõnastusettepanekuid, millega Eesti soovib elektri kaasamist emissioonikaubanduse süsteemi samadel alustel ELis toodetud elektriga.
Eesti peab peaministri sõnul samuti oluliseks tasuta kvoodi andmise võimalust elektrisektorile juhtudel, kus liikmesriigil on piiratud energiaühendused teiste Euroopa Liidu liikmesriikidega.

EL asjade komisjon asus seisukohale, et antud küsimust arutatakse komisjonis uuesti peale ülemkogu.

Riigikogu pressitalitus

Ülo Mattheus, 631 6352
[email protected]

Tagasiside