Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu EL asjade komisjon arutas oma tänasel erakorralisel istungil Riigikogu poolseid suuniseid Eesti seisukohtadele 21. juulil 2011 toimuval euroala tippkohtumisel ja pidas vajalikuks Kreeka abiprogrammi osas rõhutada Kreeka enda vastutust.

EL asjade komisjoni esimehe Taavi Rõivase sõnul asus EL asjade komisjon seisukohale, et mistahes stsenaariumi rakendumisel ootab Eesti Kreekalt jõulisi struktuurseid reforme ja järjekindlat tegevust eelarve tasakaalustamise suunal.

„Sõnastasime täna sisuliselt eeldused Kreeka aitamise kokkuleppeni jõudmisel, uue abipaketi konkreetsete tingimuste osas kujundame seisukohad ettepanekute laekudes,” kinnitas Rõivas.

Komisjon võttis teadmiseks, et Eestit esindab tippkohtumisel Vabariigi President Toomas Hendrik Ilves ja avaldas veendumust, et Eesti seisukohti kaitstakse parimal viisil.

Valitsuse poolt heaks kiidetud seisukohti tutvustas komisjoni istungil rahandusministri Jürgen Ligi, kelle kinnitusel peab kõigi võetavate meetmete tingimusteta eesmärk olema euroala stabiilsuse tagamine. Valitsuse seisukohtade kohaselt on Eesti valmis toetama kõiki Kreeka tulevase programmi rahastamisvõimalusi, mis tagavad Kreeka võla kestlikkuse keskmises ja pikemas perspektiivis, tagavad erasektori kaasamise sellises vormis ja ulatuses, mis on vajalik konsensuse saavutamiseks euroalal ning miniveerivad kõigi stsenaariumide puhul otsese ja kaudse riski Eesti eelarvele ja finantssüsteemile.

Komisjoni istungil osalesid ka riigikantselei EL asjade direktor Juhan Lepassaar ja rahandusministeeriumi arenduse ja Euroopa Liidu ja välissuhete asekantsleri kt Tanel Ross.

21. juulil toimuva tippkohtumise peamisteks eesmärkideks on Kreeka uue programmi rahastamismudelis kokkuleppimine või kokkuleppimine elementides, mille alusel eurogrupp töö lõpule viiks, et tagada uue programm olemasolu hiljemalt septembriks. Teiseks oluliseks eesmärgiks on EFSF-i instrumentaariumi laiendamine, mida oleks võimalik kasutada Kreeka programmis, Iirimaa ja Portugali puhul ning kriisi edasise süvenemise vältimiseks.

Täiendav informatsioon: Riigikogu EL asjade komisjoni esimees Taavi Rõivas, telefon 5119799, e-mail [email protected]

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside